Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 5

Bản tin số 5 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – NK.2012-2016: Tổng hợp hình ảnh toàn cảnh

Để chư tôn Thiền Đức, quý anh chị Lam Viên và toàn thể bạn đọc dễ dàng theo dõi diễn tiến Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 qua tư liệu hình ảnh, BBT Thư Viện GĐPT Online tổng hợp tất cả những bài phóng sự ảnh trong quá trình Đại Hội thành MỘT BÀI DUY NHẤT…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 4

Bản tin số 4 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 3

Bản tin số 3 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 2

Bản tin số 2 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 1

Bản tin số 1 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tại thủ đô Bangkok, Thailand.

Tự mách lẽo

Bốn năm trước (2008), vì cái bệnh chủ quan, tuổi già lẩm cẩm, khi đi Thái Lan dự Đại Hội GĐPTVN trên Thế Giới kỳ II, quên đem theo địa chỉ, đến phi trường Bangkok, ngơ ngáo suốt bốn tiếng đồng hồ. Tiếng Thái mù tịt, tiếng Anh đốt đặc, lo ngại, mù mờ giữa xứ lạ. Phải gọi điện về Việt Nam cầu cứu với chị Xuân Hòa…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới: Đạo từ trong lễ khai mạc

Mỗi Đại Biểu về tham dự Đại Hội, phải đem ba nghiệp thanh tịnh của mình để trang nghiêm Đại Hội và Tổ Chức. Vì vậy, không làm, không nói và không nghĩ những gì theo cá tính mà phải nói, phải làm và phải nghĩ những gì lợi ích thiết thực cho tổ chức theo hướng phát triển toàn cầu, dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm có đầy đủ ba chất liệu là Bi – Trí – Dũng…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới: Điểm lại một số hình ảnh ĐH kỳ I & kỳ II

ĐẠI HỘI KỲ I – NHIỆM KỲ 2004-2008 Tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9/11/2004 tại Trung Tâm Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. ĐẠI HỘI KỲ II – NHIỆM KỲ 2008-2012 Tổ chức từ ngày 7 đến ngày 11/10/2008 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.