Một số hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VII – Quy Nhơn, 1970

Thư Viện GĐPT vừa sưu tầm được vài mươi tấm hình Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc năm 1970 do Cố Huynh Trưởng
Tâm Mỹ lưu giữ được. Kính xin chuyển tải lại để anh chị em Lam Viên GĐPT tìm lại những kỷ niệm xưa

Cảo thơm lần giở trước đèn – Tường thuật lễ khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc (1967)

Trên hàng ghế danh dự trước lễ đài được kiến trúc đơn giản nhưng công phu, xác định khả năng chuyên môn của Gia Đình Phật Tử tỉnh Gia Định, ngoài Thượng Tọa Viện Trưởng còn có sự hiện diện của Thượng Tọa Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo; Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên…

Diễn văn khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc lần thứ VI (1967)

Lý tưởng của tổ chức chúng ta làm căn bản cho mọi ngành sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử. Bởi vậy trong khi bàn cãi cho vấn đề, mặc dù có tính cách chuyên môn, xin anh chị em đừng quên căn bản ấy, căn bản Đạo Pháp và Dân Tộc gắn liền…

Diễn văn khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc lần thứ II (1953)

Theo với anh chị em, một luồng gió phấn khởi đã bay về và quạt vào lòng chúng tôi, làm chúng tôi thêm hăng hái. Từ đây, trên lý tưởng chúng tôi không lẻ loi nữa. Chúng tôi có thể nắm chặt tay anh chị em Bắc và Nam mà tiến mạnh, tiến xa không quản ngại hào sâu và hố hiểm…

Diễn văn khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN toàn quốc lần thứ III (1955) của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam

Điều đáng tiếc là hai lần trước đây, Hội Nghị này có sự tham dự của Gia Đình Phật Tử miền Bắc, lần này phải tạm vắng mặt. Nhưng thay thế vào đó, lần này có Gia Đình Phật Tử miền Nam tham dự, một Gia Đình có vẻ đã trưởng thành trước tuổi…

Các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc từ thời kỳ thống nhất danh hiệu đến biến động lịch sử 1975

Xin tạm thống kê, đăng tải lại thời gian, địa điểm và tóm lược những mục tiêu chính các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc của Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ thời kỳ hình thành danh xưng chính thức đến giai đoạn cận đại (tức là từ Đại Hội lần thứ nhất GĐPTVN đến biến động lịch sử năm 1975)…

Diễn văn khai mạc Đại Hội Thường Niên GĐPT Trung Phần – niên khóa 1961

Trước một thực trạng thuận thời mà không lợi thế đối với tổ chức chúng ta, một thành công, một thất bại, nhất nhất đối với chúng ta đều có một ảnh hưởng, một ý nghĩa tốt đẹp, vì không có một sự hy sinh lớn nhỏ nào là vô ích cả…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 5

Bản tin số 5 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – NK.2012-2016: Tổng hợp hình ảnh toàn cảnh

Để chư tôn Thiền Đức, quý anh chị Lam Viên và toàn thể bạn đọc dễ dàng theo dõi diễn tiến Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 qua tư liệu hình ảnh, BBT Thư Viện GĐPT Online tổng hợp tất cả những bài phóng sự ảnh trong quá trình Đại Hội thành MỘT BÀI DUY NHẤT…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 4

Bản tin số 4 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 3

Bản tin số 3 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 2

Bản tin số 2 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.