Browsing: lễ cầu siêu

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Là Phật tử hết lòng hộ pháp, dẫu trăm cay ngàn đắng vẫn không từ; Phận làm con vì đạo bỏ mình, càng áp bức lại càng thêm dũng khí.
Tinh thần ấy, thiêng liêng bất diệt, quyển vàng giáo sử lưu danh; Công đức kia, bồi đắp về sau, đạo hạnh nêu gương chói lọi.