Browsing: miền nam

Vườn thơ
1

Miền Bắc rét đến tê lòng
Miền Tây lũ quét cõi lòng nao nao
Miền Trung siêu bão cấp cao
Miền Nam nước lớn dâng cao quá đầu…