Browsing: ngày đó xa rồi

Vườn thơ
0

Giữa đêm thức giấc một mình

Gió khuya khe khẻ ru tình buồn ơi!

Trong em nghe sóng biển đời

Xôn xao bến vắng sầu ơi thương kiều…