Sứ Mệnh GĐPT – Chương IV (và hết): Sứ mệnh cứu quốc, kiến quốc và hộ pháp của GÐPT.

Không phải là một tổ chức ngẫu sinh, GĐPT thực sự là kết quả về ước vọng của một tình trạng lịch sử, của một nhu cầu xã hội. Và một khi đã do lịch sử và xã hội mà hình thành, GĐPT phải có những sứ mệnh đối với lịch sử và xã hội…

Sứ Mệnh GĐPT – Chương III: Khái lược về hệ thống tổ chức lãnh đạo của GÐPT

Gia Đình Phật Tử đã tỏ cho chính quyền và quần chúng biết là chúng ta đi đúng con đường vì đạo, vì đời mà không vì uy quyền hay tư lợi. Một tổ chức dựa vào chính quyền sẽ sụp đổ theo chính quyền khi có sự thay đổi. Tôn chỉ của Gia Đình Phật Tử không cho phép ai hành sự như thế…

Sứ Mệnh GĐPT – Chương II: Những nét chính về quá trình phát triển của GĐPT

Đã không lợi dụng được thì nhất định họ phải phá. Phá không nỗi thì họ nặn ra một thứ Gia Đình Phật Tử, một thứ ngụy trang của cái Hội Phật Giáo Thuyền Lữ tương tự như lá bài mới bây giờ. Trong trường hợp ấy, một bên thì được chính quyền nâng đỡ, một bên thì bị khủng bố…

Sứ Mệnh GĐPT – Chương I: Phác họa bối cảnh lịch sử xã hội trong giai đoạn hình thành của GĐPT

Thời đại cưu mang đoàn thể và đoàn thể nào cũng mang nặng thời đại tính. Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi có đường lối, có lý tưởng, có quy mô tổ chức và huấn luyện, không phải là một hiện tượng ngẫu sinh. Nó đã đáp ứng đúng yêu cầu lịch sử….

Sứ mệnh Gia Đình Phật Tử – Người Áo Lam (Lữ Hồ): Chương đầu sách

Gia Đình Phật Tử đã trưởng thành trong kinh nghiệm xương máu và nước mắt. Không một ai có tâm thành, có chí hướng lại có thể nhìn tổ chức này như một lớp phù hoa hay một công cụ giai đoạn được. Phải đặt tổ chức này đúng vào vị trí lịch sử và xã hội chính đáng…

Sứ mệnh Gia Đình Phật Tử

Bạn hãy nhìn Gia Đình chúng tôi như ngắm một khu rừng vào buổi sáng. Dưới lớp sương mờ của bình minh dân tộc, chúng tôi hiển hiện như một khối, một khối màu lam. Nếu không tin, bạn chỉ nhìn thấy mờ ảo, lạnh lùng. Nếu đã tin, bạn hãy bước vào hàng ngũ chúng tôi…