Em mơ cùng Đức Phật – Dharmachari Nagaraja (Nguyễn Minh Tiến dịch)

EM MƠ CÙNG ĐỨC PHẬT
(Truyện kể dành cho thiếu nhi)
Nguyên tác Anh ngữ: The Budda’s Apprentice at Bedtime
Tác giả: Dharmachari Nagaraja
Việt dịch: Nguyên Minh NGUYỄN MINH TIẾN…

Cửa tùng đôi cánh gài – Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Trước mặt chàng, con đường mòn lên núi đã bị đôi cánh cửa tùng khép chặt. Chàng đưa tay cố đẩy. Nhưng hai cánh cửa kiên cố vẫn im lìm không lay chuyển dưới sức mạnh của đôi cánh tay chàng. Chàng lấy làm lạ…

Nói với tuổi hai mươi – Thích Nhất Hạnh (Phần 7, 8: Tôn giáo – Lời cuối)

Tôn giáo đã có mặt từ buổi bình minh của lịch sử nhân loại, và đã là một nhu yếu lớn của đời sống nhân loại. Tuy vậy, tôn giáo của hôm nay không phải là tôn giáo của ngày hôm qua, và tôn giáo của ngày mai cũng sẽ không phải là tôn giáo của ngày hôm nay…

Nói với tuổi hai mươi – Thích Nhất Hạnh (Phần 5, 6: Thương yêu)

Càng thương yêu con người càng thoát khỏi cái vỏ bản ngã chật hẹp và nghèo nàn của mình để vươn tới thể nhập với những hiện tượng khác trong vũ trụ, cùng có tính cách phóng khoáng bao la như vũ trụ…

Nói với tuổi hai mươi – Thích Nhất Hạnh (Phần 4: Học hành)

Chúng ta không dễ gì trong một sớm một chiều mà xô ngã được những tiêu chuẩn những khuôn khổ hiện thời xã hội đang dùng, bởi vì hiện có cả một sự thông đồng cấu kết của những thành phần được ưu đãi để bảo vệ cho những tiêu chuẩn và những khuôn khổ ấy…

Nói với tuổi hai mươi – Thích Nhất Hạnh (Phần 1, 2, 3: Nhận diện – Cô đơn – Lý tưởng)

Có những lý tưởng khó thực hiện và vì những điều kiện khó khăn hay trái ngược người ta có thể hoặc chưa hoặc không thực hiện được; không phải vì vậy mà lý tưởng đó được gọi là ảo tưởng…

Sứ Mệnh GĐPT – Chương IV (và hết): Sứ mệnh cứu quốc, kiến quốc và hộ pháp của GÐPT.

Không phải là một tổ chức ngẫu sinh, GĐPT thực sự là kết quả về ước vọng của một tình trạng lịch sử, của một nhu cầu xã hội. Và một khi đã do lịch sử và xã hội mà hình thành, GĐPT phải có những sứ mệnh đối với lịch sử và xã hội…

Sứ Mệnh GĐPT – Chương III: Khái lược về hệ thống tổ chức lãnh đạo của GÐPT

Gia Đình Phật Tử đã tỏ cho chính quyền và quần chúng biết là chúng ta đi đúng con đường vì đạo, vì đời mà không vì uy quyền hay tư lợi. Một tổ chức dựa vào chính quyền sẽ sụp đổ theo chính quyền khi có sự thay đổi. Tôn chỉ của Gia Đình Phật Tử không cho phép ai hành sự như thế…

Sứ Mệnh GĐPT – Chương II: Những nét chính về quá trình phát triển của GĐPT

Đã không lợi dụng được thì nhất định họ phải phá. Phá không nỗi thì họ nặn ra một thứ Gia Đình Phật Tử, một thứ ngụy trang của cái Hội Phật Giáo Thuyền Lữ tương tự như lá bài mới bây giờ. Trong trường hợp ấy, một bên thì được chính quyền nâng đỡ, một bên thì bị khủng bố…

Sứ Mệnh GĐPT – Chương I: Phác họa bối cảnh lịch sử xã hội trong giai đoạn hình thành của GĐPT

Thời đại cưu mang đoàn thể và đoàn thể nào cũng mang nặng thời đại tính. Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi có đường lối, có lý tưởng, có quy mô tổ chức và huấn luyện, không phải là một hiện tượng ngẫu sinh. Nó đã đáp ứng đúng yêu cầu lịch sử….

Sứ mệnh Gia Đình Phật Tử – Người Áo Lam (Lữ Hồ): Chương đầu sách

Gia Đình Phật Tử đã trưởng thành trong kinh nghiệm xương máu và nước mắt. Không một ai có tâm thành, có chí hướng lại có thể nhìn tổ chức này như một lớp phù hoa hay một công cụ giai đoạn được. Phải đặt tổ chức này đúng vào vị trí lịch sử và xã hội chính đáng…

52 Câu Chuyện Dưới Cờ (Tác giả: Thị Nguyên)

Tập sách do Huynh Trưởng Thị Nguyên (nay là Tỳ-kheo Thích Trúc Thạnh Không) viết với mục đích dành riêng cho quý anh chị  Huynh Trưởng GĐPT có thêm tư lương trên bước đường điều khiển sinh hoạt GĐPT, với dụng ý như là mỗi “câu chuyện đầu ngày” dành cho một tuần sinh hoạt trong năm…