Browsing: sứ mệnh

PHẬT ĐẢN
0

Đức Phật xuất hiện giữa cõi đời, không như những vị thần linh và không hề mặc khải cho ai và cũng không hề để cho ai mặc khải, mà Ngài xuất hiện giữa cõi đời với tư cách của một bậc Giác ngộ hoàn toàn, nội hàm đầy đủ hai chất liệu đại trí và đại bi, đến và đi duyên theo đại nguyện…

Luận văn - Tham luận
0

Nói đến sứ mệnh của Huynh Trưởng GĐPTVN tức là nói đến sứ mệnh mà tổ chức GĐPTVN đang gánh vác. Sứ mệnh này, các bậc tiền bối khai Sáng GĐPT (tiền thân là Đoàn Phật Học Đức Dục và Gia Đình Phật Hoá Phổ) đã tự đề ra cho mình hơn 60 năm qua, khi đất nước đang bị điêu đứng bởi nạn ngoại xâm, nền đạo đức cổ truyền bị bứng gốc, nền văn hoá dân tộc bị lung lay bởi luồng văn hoá nô dịch tha hoá Tây phương

Sách Gia Đình Phật Tử
1

Bạn hãy nhìn Gia Đình chúng tôi như ngắm một khu rừng vào buổi sáng. Dưới lớp sương mờ của bình minh dân tộc, chúng tôi hiển hiện như một khối, một khối màu lam. Nếu không tin, bạn chỉ nhìn thấy mờ ảo, lạnh lùng. Nếu đã tin, bạn hãy bước vào hàng ngũ chúng tôi…