Browsing: nhớ quê truồi

Vườn thơ
0

Nỗi buồn đọng kín tâm tư
Thu rơi vàng úa, nghe như lỡ làng
Nhớ ngày xưa, nắng Đồng Quang
Hoa cười trong gió mây ngàn dệt thơ
Tóc huyền sợi nhỏ ươm mơ
Đường quê nhịp bước, trông chờ tiếng ve…