Phật Học Viện Trung Phần tại Nha Trang

Chùa Hải Đức, từ khi còn là một thảo am, sau thời gian 80 năm đã trở thành một Phật Học Viện, một cơ sở đào tạo Tăng tài, một cơ quan hoằng pháp lớn lao đồ sộ giúp ích không ít cho nền Phật Giáo nước nhà…

Chùa Hải Đức và Phật Học Viện Trung Phần tại Nha Trang

Đọc lại vài câu chuyện về ngôi chùa Hải Đức cùng quá trình hình thành Phật Học Viện Trung Phần tại Nha Trang qua lời kể được trích dẫn từ các sứ giả của Như Lai, của tác giả Xứ Trầm Hương để có thể hiểu thêm về những nét chấm phá tuyệt đẹp trong bức tranh tổng thể sắc thái tâm linh Phật Giáo…

Người canh giữ tiếng chuông Phật Học Viện Hải Đức – Nha Trang

Tiếng chuông trong hiện thực hay trong văn học đời nào cũng hiện hữu thì Phật Giáo Việt Nam vẫn tồn tại. Chỉ riêng Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, dù thịnh hay suy, tiếng chuông sớm khuya vẫn không hề gián đoạn, hay tắt lịm giữa đêm tối vô minh…