Da trong xương

Chúng ta sống trên thế gian này, đến nơi nào tâm cũng hiếu kỳ, ngay tâm hiếu kỳ này, cầu hiểu biết thì được, còn ngộ đạo thì cách xa. Người ngộ đạo là do tâm bình thường…

Tiểu sử Tổ Bạch Vân – Thủ Đoan Thiền Sư (Đời thứ 9 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan họ Cát, người Hoành Dương, thuở nhỏ học Nho, đến hai mươi tuổi theo Úc Sơn Chủ ở Trà Lăng xuất gia….