Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Chí Pháp NGUYỄN THANH QUANG

0

TIỂU SỬ

CỐ HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN

CHÍ PHÁP – NGUYỄN THANH QUANG
(1933 – 2017)

——— oOo ———

 

Huynh Trưởng Nguyễn Thanh Quang sinh ngày 16/7/1933 tại xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long. Anh được sinh ra trong một gia đình gồm có bốn anh em trai, thân sinh là Cụ ông Nguyễn Đình Triều và Cụ bà Nguyễn Thị Tố. Vì cha mất sớm nên thời niên thiếu của anh sống trong cảnh khó khăn, đến năm lên 5-6 tuổi đã phải rời xa gia đình để ra tỉnh đi học. Vì ảnh hưởng chiến tranh và hoàn cảnh gia đình, do đó việc học hành của anh cũng bị gián đoạn nhiều lần. Nhưng anh vốn có tinh thần chịu cực khổ và vượt khó, đầy nhiệt huyết, luôn có ý chí học hỏi cầu tiến trong bản thân. Nhờ phong cách tốt như ăn nói đúng đắn, chửng chạc, lễ phép, xử thế được cảm tình với mọi người từ trong gia đình đến ngoài xã hội, nên 4 anh em luôn thương yêu, hòa thuận với nhau.

Anh lập gia đình cùng chị Lê Thị Ngữ vào năm 1966. Anh chị sinh hạ được 2 gái và 2 trai. Tuy chị không phải là một Huynh Trưởng GĐPTVN nhưng vẫn hết lòng hưởng ứng lý tưởng mà anh hằng theo đuổi và hết lòng hổ trợ anh trong mọi công tác Phật sự.

Đối với xã hội: Anh là người rất thành đạt và được tất cả mọi người thương mến:

– Năm 1956, mặc dầu đang còn ngồi ghế nhà trường, nhưng anh được trúng tuyển kỳ thi chọn Thư Ký của Tòa Hành Chánh tỉnh và hành sự tại quận Cái Nhum, anh được đề cử Trưởng Phòng Việc của Quận.

– Năm 1957, anh vừa đi học vừa đi làm tại quận Bình Minh và thi đậu bằng Trung Học.

– Năm 1959, anh được đề cử giữ chức vụ Phó Quận Trưởng quận Bình Minh.

– Năm 1963, anh được thuyên chuyển về Tòa Hành Chánh và giữ chức vụ Chủ Sự Phòng Hành Chánh Tổng Quát, rồi Y Tế Giáo Dục.

– Năm 1965, anh lãnh chức vụ Phó Quận Trưởng Đức Tôn và nhập ngạch Thư Ký Hành Chánh Trung Ương.

– Năm 1967, trở lại hành sự tại quận Bình Minh, cùng chức vụ.

– Năm 1969, anh thi hành quân dịch ở Quân Trường Quang Trung và Nha Trang, sau khi mãn khóa anh trở về Tòa Hành Chánh Vĩnh Long, giữ chức vụ Chủ Sự Phòng Kế Toán.

Anh đậu hạng nhứt của Trung Tâm Cần Thơ qua cuộc thi Tham Sự Hành Chánh và hạng thứ 17 của 3 Trung Tâm toàn quốc. Trong suốt thời gian làm việc anh được tưởng thưởng 1 Chương Mỹ Bội Tinh do Tổng Thống ký tên, 1 Hành Chánh Bội Tinh do Tổng Trưởng Nội Vụ ký và hàng chục Bằng Tưởng Lệ do Tỉnh Trưởng khen tặng.

Là Huynh Trưởng thành đạt với xã hội bên ngoài nhưng cả đời anh, lúc nào anh cũng nghĩ đến các em và hy sinh cho Gia Đình Phật Tử.

Về Đạo: Vào mùa Phật Đản năm 1950, anh phát nguyện thọ trì Tam Quy – Ngũ Giới với Sư Cụ Pháp Hải và được ban pháp danh là Chí Pháp.

Anh chính thức gia nhập Gia Đình Phật Tử Việt Nam vào năm Quý Tỵ (1953) và thành lập GĐPT Chánh Trí (tỉnh Vĩnh Long), được đề cử làm Huynh Trưởng Tập Sự trong cùng thời gian ấy. Đặc biệt trong thời gian này anh cũng thường xuyên đến yễm trợ vận động thành lập GĐPT Chánh Tiến, tỉnh Trà Vinh và GĐPT Chánh Đức, tỉnh Sa Đéc từ năm 1954 cho đến khi sinh hoạt vững chải.

– Từ năm 1953 đến năm 1970, anh sinh hoạt tại đơn vị Chánh Trí và giữ vai trò Liên Đoàn Trưởng. Anh luôn thể hiện một tấm gương của một bậc Huynh Trưởng khiến cho toàn thể Đoàn Sinh trong GĐPT Chánh Trí cảm mến và nghe lời.

– Từ năm 1964 đến năm 1973, anh là thành viên của Ban Hướng Dẫn GĐPT Vĩnh Long, Đại Diện Miền Huệ Quang thuộc Ban Hướng Dẫn Trung Ương từ Đại Hội Thống Nhất GĐPT (1964). Trong Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc vào năm 1964, anh với tư cách là Trưởng Phái Đoàn GĐPT tỉnh Vĩnh Long ký tên trong văn thư đệ trình duyệt y bản Nội Quy.

Sau ngày 30/4/1975, anh bị đi cải tạo như bao nhiêu Quân-Cán-Chính khác, rồi đi lao động vùng Hòa Bình; đến năm 1976 anh được trả tự do. Năm 1981, anh cùng gia đình vượt biên và được định cư tại Hòa Lan.

– Từ năm 1991, anh cùng với Huynh Trưởng Tâm Ngọc – Lê Giao đồng sáng lập GĐPT Chánh Tín tại Hòa Lan và sinh hoạt tại đơn vị này cho đến cuối đời.

– Năm 1991, Ban Điều Hành Lâm Thời GĐPT Âu Châu được hình thành và anh đảm trách vai trò Tu Thư và Nghiên Huấn (mặc dù không có trong biên bản nhưng anh đã đảm nhận công việc này).

– Năm 1993, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu thành lập và anh được Đại Hội công cử vào chức vụ Phó Trưởng Ban.

– Năm 1995, anh là thành viên của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu.

– Năm 1997, anh làm Tổ Trưởng tổ 9, Quỹ Hướng Về Quê Hương của GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

– Từ năm 1999 đến năm 2002, anh là Trưởng Ban Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu.

– Nhiệm kỳ 2002-2005, anh được Đại Hội Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu công cử vào chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu.

– Từ năm 2005 đến nay, anh đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban Quản Trị Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu.

– Từ năm 2005 đến năm 2012 anh là thành viên Ban Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Âu Châu.

– Và cũng từ năm 2012 cho đến nay, anh là Chủ Tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – Cấp Tấn GĐPTVN Tại Âu Châu.

Anh làm Trại Trưởng Trại Huyền Trang II/Â.C và thành viên Ban Giảng Huấn các Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang tại Âu Châu.

Đối với Hải Ngoại, năm 2000 anh là Trưởng Phái Đoàn tham dự Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hải Ngoại được tổ chức tại chùa Viên Giác. Nhiệm kỳ 2000-2004 anh là thành viên của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại. Sau đó vì lý do sức khỏe, anh xin được miễn tái ứng cử. Nhiệm kỳ 2004-2008 anh được Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hải Ngoại công cử vào vai trò Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu.

Về huấn luyện, năm 1954 anh được Hội Phật Học Nam Việt, Tĩnh Hội Vĩnh Long gởi đi tham dự Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Đại Chí B (tương đương trại A Dục) do Ban Hướng Dẫn GĐPT Nam Phần tổ chức tại Cần Thơ. Từ năm 2007-2008 anh đã tham dự Trại Vạn Hạnh 1/Hải-Ngoại và đã trúng cách.

Sự hiện diện quý báu của anh qua những kỳ Đại Hội của các Ban Hướng Dẫn GĐPT cấp quốc gia cũng như chủ tọa những phiên họp quan trọng; góp ý cùng các Ban Hướng Dẫn; khích lệ tinh thần các Đại Biểu tham dự đã nói lên được chí nguyện cao cả trọn đời phục vụ cho lý tưởng tổ chức Áo Lam của anh.

Với công sức đóng góp trí lực của anh cho sự thăng tiến của tổ chức mà anh đã lần lượt được tấn phong cấp Tấn vào năm 1970 thể theo quyết định số 083/QĐ ngày 01.01.1970, anh là một trong số đông các anh, chị Trưởng tại các tỉnh, thành phố Bắc, Trung, Nam được xếp vào hàng Huynh Trưởng đầu tiên của tổ chức; được thọ Cấp Tấn và cấp bậc có hiệu lực ngày 01.01.1967, anh được thăng Huynh Trưởng cấp Dũng năm 2006 và phát nguyện thọ cấp vào năm 2009. Đây cũng là Huynh Trưởng cấp Dũng đầu tiên của GĐPTVN Tại Âu Châu.

Ngoài khả năng viết lách, thơ văn, anh còn có khả năng viết kịch bản. Vài tác phẩm tiêu biểu như kịch ngắn “Tam Độc”, “Tứ Vô Lượng Tâm”; kịch dài như “Tiểu Sử Phật Thích Ca”, “Mục Kiền Liên Báo Hiếu” đã soạn cho GĐPT Chánh Trí trình diễn trong các dịp đại lễ Phật Đản Sanh và mùa Vu Lan báo hiếu.

Ở Âu Châu anh đã đóng góp rất nhiều bài vở cho tờ Nội San Sen Trắng, viết bài kỷ yếu cho các đơn vị trong địa hạt Âu Châu. Anh đã tham gia cuộc thi Viết Về Âu Châu vào năm 2002 do Chùa Viên Giác – Đức Quốc tổ chức và nhận được giải khuyến khích. Anh cũng viết hồi ký đăng vào tập Kỷ Yếu 20 Năm GĐPTVN Tại Âu Châu.

Anh đã chấm dứt báo thân vào hồi 20 giờ 40 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017 (tức ngày 4 tháng 6 ÂL năm Đinh Dậu), hưởng thọ 85 tuổi; để lại cho gia đình áo lam một sự mất mát lớn lao, một sự tiếc thương vô hạn; để lại cho gia đình, con cháu nội ngoại, bà con thân tộc một mất mát không thể bù đắp được. Tuy thể xác anh đã mất, nhưng tinh thần anh vẫn còn. Anh còn mãi trong lòng mọi người, hiện diện mãi với sự nghiệp anh để lại.

Nguyện cầu Chơn Linh anh nhẹ gót vãng sanh về Tây Phương an lạc cảnh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

oOo

NGUỒN GỐC – XUẤT XỨ TÀI LIỆU: GĐPTVN TẠI ÂU CHÂU

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.