Browsing: Pháp Hội GĐPT

Tin tức GĐPT
0

Điều đặt biệt mà chúng tôi nhận thấy là không chỉ các anh chị Huynh Trưởng trong Ban Thường Trực và các Huynh Trưởng thuộc các Tiểu Ban liên đới của Ban Tổ Chức Pháp Hội có mặt thực thi phận sự, mà đã có những anh chị em Đoàn Viên GĐPT thuộc các tỉnh xa cách Sài Gòn, tuy không là thành viên Ban Tổ Chức, nhưng đã tự nguyện đến đây rất sớm để phụ giúp các công tác chuẩn bị theo khả năng của mình…

Pháp Hội GĐPT
0

Để hiểu thêm về ý nghĩa pháp hội Trai Đàn Chẩn Tế Thuỷ Lục, chúng ta cùng đọc lại bài pháp ngắn của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân thuyết giảng trong dịp kiến lập pháp hội Thủy Lục để truy điệu các chiến sĩ trận vong, chúng dân tử nạn tại Quảng Châu Trung Quốc vào ngày 18-8-1946:

Pháp Hội GĐPT
0

Trong khuôn viên già lam Diệu Pháp, bên bờ sông Sài Gòn dập dềnh sóng nước và rất nhiều bè lục bình trôi về từ phía thượng nguồn trong mùa mưa miền nhiệt đới, quý anh chị Huynh Trưởng Tâm Trí, Tâm Kiểm, Tâm Huy, Tâm Tựu đại diện Ban Đại Bái thành kính thiết tha hành lễ Chiêu Phan (tục gọi là lễ Vớt Vong)…

Pháp Hội GĐPT
0

Thừa ủy nhiệm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, một Phái Đoàn thỉnh sư cho Pháp Hội Thù Ân đã chính thức vân tập để lên đường thi hành Phật sự vào ngày 15.7.2014 và hoàn tất công tác Phật sự vào ngày 21.7.2014…

Pháp Hội GĐPT
0

Đề án Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới
(Bản chính thức hoàn chỉnh – Đã được Chư Tôn Thiền Đức Tăng-già chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và được thông qua trong phiên họp BHD.GĐPTVN Trên Thế Giới ngày 16.7.2014)…

Pháp Hội GĐPT
0

Những người sống có khả năng mở lượng bao dung như hải hà mà hoan hỷ tha thứ, hóa giải những ganh tỵ, bất bình từ khi mới phát khởi cho đến những hố sâu ngăn cách tình người theo chánh pháp; còn những người đã chết thì phải nương vào công đức của mười phương Tăng hội để tế độ hàm thức, hóa giải oan khiên, oán đối cho âm dương giới khai thông, âm siêu dương thới…

Pháp Hội GĐPT
0

Pháp Hội Thù Ân của GĐPTVN Trên Thế Giới đã chính thức khởi động đồng bộ trong các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại quốc nội cũng như hải ngoại, trên khắp các quốc gia, châu lục và đã được khai triển đến tận các Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện cấp Miền, Tỉnh/Thị/Thành và đơn vị Gia Đình Phật Tử…

Pháp Hội GĐPT
0

Thương tưởng tổ chức áo lam mà không ít trong số các ngài đã từng là Đoàn Sinh, Huynh Trưởng trước khi trở thành những Như Lai Trưởng Tử, lời cẩn cầu thi thiết của quý anh chị không những đã được Chư Tôn hoan hỷ hứa khả, rộng lòng tiếp nhận thiệp cung thỉnh, mà còn ban lời khuyến tấn, bảo ban. Tại trú xứ nào, đạo tình thầy trò cũng thật vô cùng đầm ấm, chân tình, hỷ lạc…

1 3 4 5 6