Browsing: Pháp Hội GĐPT

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Ở góc độ thế giới, đây là lần đầu GĐPTVN kiến lập. Tên trong đề án ban đầu là Pháp Hội Kỳ Siêu – Hiệp Kỵ nhưng khi họp Ban Tổ Chức (BTC), xét thấy tên không dung chứa hết nội dung hoạt động mà điền thêm lại quá dài nên tên mới cho Pháp Hội đã được chọn…

Vườn thơ
0

Từ tâm hoan hỷ
Khắp bốn phương trời mở Pháp Hội Thù Ân
Một mái ấm tình thân
Cả rừng Lam với bao nhiêu thế hệ
Chung sức chung lòng cùng nhau nguyện thệ
Dâng nén tâm hương theo tiếng kinh cầu…