Diễn văn khai mạc Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II – NK.2008-2012

0

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ II

của Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
Ngày 7/11/2008 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

– Ngưỡng vọng bái bạch chư tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh – Giáo Lý
– Kính thưa anh chị em Đại Biểu từ Quốc Nội đến Hãi Ngoại.

Lời nói đầu tiên, con xin Chư tôn cùng quý Đại Biểu khởi thân hiệp chưởng dành một phút để tưởng niệm ngài Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thượng Như hạ An, tự Giải Hòa, hiệu Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Giác Linh.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Trước tiên con xin niệm ân công đức Chư tôn đã thân cận dắt dìu giáo dưỡng suốt chiều dài lịch sử 60 năm trong công cuộc hướng dẫn thanh, thiếu, đồng niên tương lai của đạo pháp và dân tộc.

Kính thưa toàn thể anh chị em Huynh Trưởng Đại Biểu.

Tôi xin gởi đến quý anh chị em lời chia xẻ những khó khăn, những chướng ngại, những xót xa, những oan trái nghiệt ngã để giờ nầy có mặt tại nơi đây. Thay mặt Ban Tổ Chức, tôi chân thành tán thán công đức anh chị em Huynh Trưởng các cấp tại Hải Ngoại đã tận tình đóng góp tịnh tài nhân lực hổ trợ Đại Hội về mọi mặt.

Trong kinh TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG, Phật dạy chư Tỳ-kheo: “Hãy bảo vệ sự đoàn kết thanh tịnh và hòa hiệp như giữ gìn con ngươi trong mắt mình”. Do vậy anh chị em chúng ta hãy tha thứ cho nhau những lỗi lầm đã qua của tình Lam trong ý nghĩa như màu khói hương, không dấu tích, không vết hằn trong kiếp nhân sinh.

Ngày xưa chúng ta nắm tay nhau, trang nghiêm quanh hội trường TỪ ĐÀM bên trong có quý ngài Đại Biểu 6 Tập Đoàn Phật Giáo đang hội họp và hát bài: “PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT BẮC NAM TRUNG TỪ NAY. . .” khiến Chư tôn rơi lệ, nhường nhịn nhau mà: “TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM” ra đời. Nhờ sự đoàn kết gắn bó ấy mới có thể giải trừ Pháp Nạn năm 1963 đưa công cuộc CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM đến đỉnh cao: Kết hợp 11 hệ phái thuộc hai tông Phật Giáo: Nam Tông, Bắc Tông để hình thành GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT mà không có quốc gia Phật Giáo nào trên thế giới có được.

Bản HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT được viết nên bởi  TÂM HUYẾT của những người vì đạo pháp sẵn sàng hy hiến cuộc đời mình cho nhân loại, cho đạo pháp được tồn sinh. Đây là một văn kiện không tiền khoáng hậu công bố LÝ TƯỞNG HÒA BÌNH của chư Phật LÀM NHIÊU ÍCH HỮU TÌNH VÀ LỢI LẠC QUẦN SANH: “GIÁO HỘI KHÔNG ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH TRÊN NGUYÊN VỊ CÁ BIỆT MÀ LÀ ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH TRÊN SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN LOẠI VÀ DÂN TỘC”.

Chúng ta không tự hào được chư tôn ưu ái, xem như là hệ phái thừ 12, mà là khiêm ái mừng vui, xin được đặt mình, xem như là một Vụ trong 28 Vụ của VIỆN HÓA ĐẠO, được hành hoạt theo hai văn kiện pháp quy là NỘI QUY và QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM (Điều 16, chương 2, Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ghi: “Giáo Hội có một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Đồng Niên lấy danh hiệu là  GIA ĐÌNH PHẬT TỮ VIỆT NAM”).

Lịch sử đã chứng minh, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam không phải là một Vụ ký sinh nơi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà là một cây con cộng sinh và vươn tầm trong vườn hoa đạo pháp, tạo tiền đề cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỏa rộng và vươn cao. Qua 8 kỳ Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ 1951 đến 1973 tại quốc nội, và 4 kỳ Đại Hội ở hãi ngoại đã xiển dương oai danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất về phương diện ngoại giao mang tầm cỡ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từng bước phục hoạt.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một Vụ duy nhất tồn tại từ năm 1964 đến nay không gián đoạn sinh hoạt một ngày nào. Ấy là nhờ chúng ta học có PHƯƠNG, ta hành có PHÁP. Huynh Trưởng được tổ chức tu học trường kỳ: KIÊN – TRÌ – ĐỊNH – LỰC và đào tạo chuyên sâu từ thấp lên cao: LỘC UYỂN – A DỤC – HUYỀN TRANG – VẠN HẠNH – TRẦN NHÂN TÔNG, và các khóa chuyên năng nâng cao nghiệp vụ có tính chất mô phạm bài bản: PHÚ LÂU NA, ĐỜI SỐNG TRẠI, TRẠI TRƯỞNG. Quản trị sít sao từ con người đến văn khố được cập nhật một cách chặt chẽ, dù Giáo Hội có ngửa nghiêng, thế sự có đổi thay biến chuyển hoàn toàn không thuận lợi.

Mục đích Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong sáng và rõ ràng:”ĐÀO LUYỆN THANH THIẾU ĐỒNG NIÊN THÀNH PHẬT TỬ CHƠN CHÁNH, GÓP PHẦN XÂY DỰNG Xà HỘI THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO”. Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam  phát nguyện trước Tam Bảo và tổ chức sống cuộc sống có lý tưởng. ĐÓ LÀ THAY MẶT CHO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHO ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA TỔ CHỨC nêu trên, không liên quan gì đến tư tưởng, ý thức hệ chính trị dù cho Huynh Trưởng được hướng dẫn một cách cặn kẻ về lý thuyết căn bản xây dựng cơ cấu CHÍNH THỂ, CHẾ ĐỘ các nhà nước pháp quyền trên thế giới.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam giáo dục và đào tạo cho tuổi trẻ tự tin, đứng vững trên đôi chân của chính mình trong tinh thần tự lực, tự cường; trước khi hợp tác và phát triển, không dựa dẫm, y nương vào bất cứ một thế quyền nào như khi Hòa Thượng Tăng Thống nói. Trước khi ngài lâm bịnh, vào ngày 25.3.2008 phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã viếng thăm. Ngài dạy: ”TÔI CÁM ƠN VÀ TÁN THÁN VÌ TRƯỚC SAU NHƯ MỘT, QUÝ VỊ ĐỀU VIẾNG THĂM VẤN AN TÔI. NẾU CẦN MỘT LỜI KHUYÊN THÌ ĐÓ LÀ: TRƯỚC SAU MÌNH VẪN LÀ MÌNH, KHÔNG THAY TÊN ĐỔI HỌ, OAN TRÁI NÊN NHẪN CHỨ KHÔNG NÊN BIỆN BẠCH. QUÝ VỊ LÀM ĐÚNG, DÙ KHÔNG AI CÔNG NHẬN QUÝ VỊ CŨNG TỒN TẠI. QUÝ VỊ LÀM SAI, DÙ CHO CÓ HÀO QUANG NÀO CHE CHỞ QUÝ VỊ CŨNG BỊ ĐÀO THẢI”.

Gần đây Chư tôn Cố Vấn nhận thấy tình hình chuyển biến vô cùng phức tạp ảnh hưởng đến sự thăng tiến và tồn sinh của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Quý ngài đả tổ chức một cuộc họp. Sau phần Yết Ma Tăng, tất cả Chư tôn đều nhất quán nhận làm điểm tựa tinh thần để Ban Hướng Dẫn Trung Ương an tâm và tiếp tục công việc ươm mầm đạo trong thế hệ trẻ tương lai của Giáo Hội sau nầy. Kế tiếp Chư tôn yêu cầu Thường Vụ Ban Hướng Dẫn Trung Ương lược trình về tình hình sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử quốc nội cũng như hải ngoại, tỏ rõ QUAN ĐIỂM, LẬP TRƯỜNG và ĐƯỜNG HƯỚNG SINH HOẠT GĐPTVN trong giai đoạn hiện nay.

Chúng ta đã khẳng định: Ngoài Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không có tổ chức Gia Đình Phật Tử. Trong lúc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam chưa tổ chức được Đại Hội, thì Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được tu chỉnh lần sau cùng năm 1973 vẫn là những văn bản có giá trị cao nhất. Lập trường Ban Hướng Dẫn Trung Ương từ trong nước đến hải Ngoại là tuyệt đối im lặng, không phê phán, không phản đối, không bình luận đến các chủ trương hành hoạt của Giáo Hội, duy trì sự đoàn kết gắn bó trong khả năng và tầm vóc của mình.

Chư tôn dạy Ban Hướng Dẫn Trung Ương nên y cứ vào lời dạy của ngài Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang – để củng cố, thống nhất tổ chức, kiện toàn nhân sự, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng cao cả: Giáo dục tuổi trẻ Phật Giáo Việt Nam… theo tháng ngày rồi mọi việc sẽ qua đi.

Thể hiện sự dạy bảo của quý ngài, Đại Hội hôm nay được tổ chức một cách khiêm cung, nhất là về số lượng Chư tôn Thiền Đức và Đại Biểu, nhưng cũng thể hiện đầy đủ tinh thần và ý thức trách nhiệm của những tấm lòng  cho đạo pháp – dân tộc.

– Kính bạch chư Tôn Đức.
– Anh chị em Huynh Trưởng Đại biểu thân mến.

Chúa sơn lâm chết vì các loài thú khác tấn công thì ít mà chết vì sư tử trùng thì nhiều. Sợ khó, trốn tránh trách nhiệm, chùn bước trước thử thách gian nguy, bỏ lý tưởng, chính là sư tử trùng trong mỗi chúng ta. Hãy khéo quán chiếu và cẩn thận.

Sau cùng, nhân danh Trường Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, TÔI XIN LONG TRỌNG TUYÊN BỐ KHAI MẠC ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ HAI.

Xin chân thành tri ân sự quan lâm chứng minh của chư Tôn Đức.

Chúc Đại Hội thành công viên mãn.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 

TM. BAN HƯỜNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
TRƯỞNG BAN
Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.