Không mong cầu gì cả

0

 

 

KHÔNG MONG CẦU GÌ CẢ

Đời Tống, Thiền Sư Tuyết Đậu gặp học sĩ tiên sinh Tằng Hội bên dòng suối. Tằng Hội hỏi:

– Thầy định đi đâu?

Tuyết Đậu lễ phép đáp:

– Không nhất định, hoặc đến Tiền Đường, hoặc đến Thiên Thai.

Tằng Hội bèn đề nghị:

– Thiền Sư San trụ trì chùa Linh Ẩn đối với tôi rất tốt, tôi viết một lá thư cho Thầy mang đến, ông ấy nhất định tiếp đãi tốt cho Thầy.

Nhưng khi Tuyết Đậu đến chùa Linh Ẩn, không chịu đem thư giới thiệu ra trình trụ trì, mà ở suốt trong chúng ba năm.

Sau ba năm, Tằng Hội phụng lệnh xuất sứ Triết Giang, đến chùa Linh Ẩn tìm Tuyết Đậu, nhưng tăng chúng trong chùa không ai biết đến người ấy. Tằng Hội không tin, liền tự mình đến tăng phòng, chỗ ở của các tăng hành cước, hơn một ngàn tăng chúng, tìm tới tìm lui mới gặp Tuyết Đậu, liền hỏi:

– Vì sao Thầy không đến diện kiến trụ trì mà ẩn ở đây? Tôi đã viết thư giới thiệu cho Thầy rồi?

Tuyết Đậu nói:

– Không dám! Không dám! Vì tôi là một tăng hành cước, không mong cầu gì cả, cho nên không làm người đưa thư của ông.

Tuyết Đậu liền lấy lá thư giới thiệu trả lại cho Tằng Hội, hai người đều cười ha hả. Tằng Hội liền dẫn Tuyết Đậu đến diện kiến trụ trì Thiền Sư San. Thiền Sư San rất quý trọng người tài bèn cử Tuyết Đậu đến chùa Thúy Vi, Tô Châu trụ trì ở đó.

Lời bình:

Trong xã hội ngày nay, vì cầu chức vị mà thường kết thân người sang quý. Như Thiền Sư Tuyết Đậu, tuy có con đường tiến thân mà bỏ không dùng. Nếu chúng ta siêng năng tu học, một ngày nào đó tự nhiên thời cơ chín muồi, thì được long thiên đẩy ra. Nghĩa là:

Đừng lo mình không vị,
Chỉ lo mình không tài.

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.