Bộ sưu tập ảnh: 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa (3 bộ)

13 vị Tổ Tịnh Độ Tông hay Liên Tông Thập Tam Tổ. Truyền thừa gồm có các Đại Sư: Huệ Viễn; Thiện Đạo; Thừa Viễn; Pháp Chiếu; Thiếu Khang; Diên Thọ; Tỉnh Thường; Châu Hoằng; Trí Húc; Hành Sách; Thật Hiền; Tế Tỉnh và Ấn Quang.

Bộ sưu tập ảnh: Thần Chú Đại Bi Xuất Tượng

Bộ tranh Thần Chú Đại Bi Xuất Tượng đầy đủ với 88 bức ảnh (khác với bộ Quan Âm Đại Bi Thần Chú có 84 bức tranh theo bài chú). Nhân dịp vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo 19-6-ÂL, Thư Viện GĐPT Online xin chia xẻ với quý bạn đọc bộ hình thật đẹp chúng tôi sưu tập được…

Bộ sưu tập ảnh: Quan Âm Đại Bi Xuất Tượng

“Đại Bi Chú xuất tướng đồ” là bộ tranh vẽ hiện tướng của Đức Quán Thế Âm trong từng mỗi câu chú. Tổng cộng có 88 bức đồ họa, trong đó có 84 bức minh họa tướng thị hiện của Đức Quán Thế Âm (tương ứng với 84 câu chú Đại Bi), 4 bức còn lại là hiện thân Bồ tát trong hình thể Kim Cang, Viên mãn tướng và Thiên Thủ Quan Âm…