Thông điệp hướng về thế kỷ XXI – Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang (song ngữ Việt-Anh)

Đón mừng Phật Đản, Phật tử Việt Nam cũng hoan hỷ đón chào thế kỷ XXI với tinh thần khoan dung, bi mẫn mà Đức Thích Tôn đã truyền dạy và thể hiện. Cầu mong tất cả các tôn giáo trên hoàn vũ, các hệ tư tưởng dị biệt, đều được phát triển như ý, chung hòa trong tâm nguyện và phát huy trọn vẹn tiềm năng giáo hóa của mình, để cho loài người bước lên cõi Chí Thiện…

Các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc từ thời kỳ thống nhất danh hiệu đến biến động lịch sử 1975

Xin tạm thống kê, đăng tải lại thời gian, địa điểm và tóm lược những mục tiêu chính các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc của Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ thời kỳ hình thành danh xưng chính thức đến giai đoạn cận đại (tức là từ Đại Hội lần thứ nhất GĐPTVN đến biến động lịch sử năm 1975)…

Diễn văn khai mạc Đại Hội Thường Niên GĐPT Trung Phần – niên khóa 1961

Trước một thực trạng thuận thời mà không lợi thế đối với tổ chức chúng ta, một thành công, một thất bại, nhất nhất đối với chúng ta đều có một ảnh hưởng, một ý nghĩa tốt đẹp, vì không có một sự hy sinh lớn nhỏ nào là vô ích cả…

Cần hiểu đúng đắn ý nghĩa Gia Đình Phật Tử

Quên rằng đối tượng của Gia Đình Phật Tử là các em, là những mầm non nẻo cần phải uốn nắn, chăm sóc, nuôi dưỡng để chúng thành những con người lý tưởng, kiểu mẫu của Phật Giáo, mà cứ nghĩ đến chuyện văn nghệ, hoạt động thanh niên, hay giỏi giáo lý, là đã đảo ngược mục đích của GĐPT…

Mục đích và lịch trình tiến triển của Gia Đình Phật Tử

Thư Viện GĐPT tái đăng lại bài viết dưới đây của tác giả Hùng Khanh đã đăng trên tạp chí Liên Hoa về thuở sơ khai GĐPT và phục hoạt tổ chức sau Đệ II Thế Chiến để anh chị em Lam Viên GĐPT chúng ta có cái nhìn toàn cảnh về sự hình thành và những thuận duyên, trở ngại ngay từ những bước đi ban đầu của tổ chức…

Xây dựng Gia Đình Phật Tử (Tác giả: Như Tâm – Nguyễn Khắc Từ)

Khoan nói đến Đoàn Sinh. Phải chú trọng đến cấp điều khiển. Động cơ nào đã thúc đẩy các anh, chị đến với Gia Đình? Đã tự đặt mình trong vai trò lãnh đạo? Sở dĩ phải đề cập đến cấp điều khiển vì chắc những anh, những chị đã đắn đo nhiều khi bước vào ngưỡng cửa Gia Đình…

Vì sao Gia Đình Phật Tử ra đời?

Gia Đình Phật Tử không lôi cuốn thanh, thiếu nhi cho đông để làm vây cánh đối lập với các đoàn thể khác; Gia Đình Phật Tử không dựa vào áp lực chánh trị, không dựa vào sức mạnh khủng bố để mở rộng thế lực; Gia Đình Phật Tử không dùng những danh lợi vật chất, những cách tuyên truyền nhồi sọ để dụ dỗ mê hoặc thanh, thiếu nhi…

♫ Nhạc phẩm Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng Gia Đình Phật Tử

– Nhạc phẩm “Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng Gia Đình Phật Tử”.
– Tác giả: Đức Quảng.
– Trình bày: Viên Dung.
– Văn Nghệ GĐPTVN mừng 70 năm danh xưng chính thức…

70 năm Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Hân hoan kỷ niệm bảy mươi năm
Lịch sử huy hoàng Lý Tưởng Lam
Gốc cội bồ-đề nương Chánh Pháp
Suối nguồn dân tộc tựa giang san
Quê hương gấm vóc luôn gìn giữ
Đạo Pháp quang huy mãi chí tâm…

Thiết kế đồ họa của Lam Viên GĐPT hướng về “Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng GĐPTVN”

Sưu tập các thiết kế đồ họa của Lam Viên Gia Đình Phật Tử hướng về sự kiện lịch sử “Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam” (1951 – 2021)…