Thiết kế đồ họa của Lam Viên GĐPT hướng về “Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng GĐPTVN”

Sưu tập các thiết kế đồ họa của Lam Viên Gia Đình Phật Tử hướng về sự kiện lịch sử “Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng Gia Đình Phật Tử Việt Nam” (1951 – 2021)…