Browsing: internet

Kiến thức hữu ích
0

Facebook là cách tuyệt vời để mọi người kết bạn và giữ liên lạc với mọi người. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm kể từ khi xuất hiện, số người dùng Facebook hiện đã đạt con số 300 triệu người, gần bằng với dân số Mỹ. Điều đó chứng tỏ Facebook có sức hút rất mạnh…

Chuyện hội nhập
0

Không ích lợi gì để đặt câu hỏi: Vậy thì Internet là tốt hay xấu cho đời sống chúng ta? Nó đã hiện hữu, xu hướng “số hoá” của mọi sinh hoạt là không thể cưỡng. Cũng không thể kết luận rõ ràng rằng “thế giới ảo” là tốt hay xấu: nó có cả hai mặt, vừa tăng năng suất trong công việc, vừa biến đổi mọi hoạt động của chúng ta…