50 năm chinh phục vũ trụ của loài khỉ

Tại khu vực Huntsville, tiểu bang Alabana, Hoa Kỳ, có một phần mộ khác thường. Thay vì đặt hoa giống các ngôi mộ khác, người dân ở đây thường đặt chuối. Trên mộ có dòng chữ: “Cô Baker – khỉ sóc – động vật đầu tiên đặt chân lên vũ trụ và sống sót trở về, 28/5/1959”…

Chàng lao công gốc Việt trở thành khoa học gia không gian vũ trụ của Mỹ

Bất kỳ thể chế nào muốn thu hút nhân tài về giúp nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu đất nước trân trọng sự phát triển về khoa học, thúc đẩy và động viên tinh thần nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn về giúp đỡ cả….

Tiểu sử Thánh Tử Đạo Không Gian NGUYỄN THỊ VÂN

Can đảm hơn nữa, kiên hùng hơn nữa, khi Vân biết mình còn sống vì thiếu xăng, nên môi Vân mấp máy qua hơi thở đứt đoạn “Xin… quý… Ngài… cho… con… thêm xăng… để… con… thiêu… thân… cho tròn ý nguyện…”

Bậc Chánh Thiện: Ý niệm về không gian và thời gian

( hay tính vô thường và vô ngã của Không gian và Thời gian ) ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 ) I.QUA ĐỊNH NGHĨA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN 1. Không gian : hay vũ trụ hoặc nói theo danh từ Phật giáo là “ Pháp giới ” thì rộng lớn vô cùng tận, hành tinh mà chúng ta đang sống chỉ là hạt cát trong sa…