♫ Về Phú Lâu Na

VỀ PHÚ LÂU NA. Sáng tác: Như Vinh. Hòa âm – Trình bày: Viên Dung. (Kỷ niệm Trại huấn luyện chuyên năng đào tạo huấn luyện viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam PHÚ LÂU NA III tại Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam – 2010)…

Tưởng nhớ về anh

Giờ hai năm đã qua, con đường anh đã đi, đàn em đã đăng trình với hào khí Đông A ngút ngàn chí cả. Đó là điều lành lớn: Đại tường cát khánh. Chúng em ngồi đây trước sân nhà anh mây thu sáng phủ, đi với thiện trí, ngồi với bạn hiền như đi trong mưa sương, tuy không ướt áo nhưng ngọt ngào, ấm lạnh tự biết. Thiết tha biết mấy có phải thế không anh?…

Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na – Việt dịch: Thích Minh Châu

Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ…

Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Phú-lâu-na

Là người cẩn trọng, thâm trầm
Nhưng đi hoằng pháp thầy luôn nhiệt tình
Không lo đến cá nhân mình
Mặc cho lợi hại miễn thành công thôi
Phú Lâu Na đi khắp nơi
Bồ đề hạt giống thầy thời rắc gieo…