Chùa Ấn Quang – Trung tâm lãnh đạo cuộc vân động Tự Do Tín Ngưỡng – Bình Đẳng Tôn Giáo năm 1963

Ấn Quang cũng chính là ngôi chùa cùng chung số phận bị tấn công mạnh mẽ nhất trong “Chiến dịch Nước Lũ” “tổng tấn công chùa chiền” do nhà cầm quyền đương thời đồng loạt nhắm vào cùng với Xá Lợi, Giác Minh, Giác Sanh, Giác Nguyên, Kim Liên…

Pháp Nạn 1963: Tự do tín ngưỡng, công bằng & bình đẳng xã hội

Bất cứ quốc gia nào trên hành tinh nầy kể cả các quốc gia cộng sản, tín ngưỡng (niềm tin tôn giáo) vẫn là chỗ y nương về tinh thần của tuyệt đại đa số quần chúng. Nói tóm lược, tôn giáo nào cũng có tôn chỉ, mục đích đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho tín hữu. Có khác nhau chăng là con đường hành hoạt như thế nào để đạt được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại…