Thân cận Thiện Tri Thức, quyết tâm học hỏi, tự khẳng định mình, kế thừa gánh vác sứ mạng…

0

Kể từ sau Đại Hội GĐPTVN lần VIII – 1973, chương trình tu học cho Huynh Trưởng đã được kiến lập, các Huynh Trưởng có phát lập tâm nguyện, sống có Lý Tưởng bắt đầu nhập cuộc sưu tầm tài liệu tham cứu để tự hoàn thiện mình. Trong Huynh Trưởng, vấn đề Bảo Huynh tự hình thành. Để tránh sự bất cập trong cương vị lãnh đạo, phong trào học Phật được đẩy mạnh. Vấn đề “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” và “Hãy thắp lên bằng ngọn đuốc Chánh Pháp” được coi như là châm ngôn học tập sau biến cố 30-4-1975.

Các Huynh Trưởng trung kiên trở thành Thiện Tri Thức, chốn y nương, tham vấn cho hàng Huynh Trưởng trẻ học tập kinh nghiệm, quyết chí kế thừa, mà theo thầy Tuệ Sỹ: “không phải chỉ kế thừa sự nghiệp giáo dục Gia Đình Phật Tử Việt Nam, mà còn là: ‘kế thừa chủng tánh Như Lai không bị dứt đoạn. Sự kế thừa không phải chỉ để tiếp nhận một gia tài có sẵn, mà kế thừa trong sự nghiệp chinh phục thế gian, chiến đấu diệt trừ những thế lực u ám ngự trị thế gian; sống trong đó là những lớp chúng sanh nô lệ mà chúa tể ngự trị trên cao là Ma Vương, kiểm soát thần dân của nó bằng đe dọa là sự chết”.

Nam Nữ Huynh Trưởng GĐPTVN bắt gặp hai nhân vật tiêu biểu là Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm và Thắng Man Phu Nhân trong kinh Thắng Man; và họ đã kiến nghị những bộ kinh như thế nên được đưa vào giảng dạy cho hàng Huynh Trưởng lãnh đạo. Hãy nghe lời tác bạch của Thiện Tài lên đấng trí tuệ Văn Thù Sư lợi: “Kính lễ vị anh hùng vĩ đại mình vận khôi giáp nhẫn nhục tối thắng, tay cầm thanh gươm trí tuệ sắc bén. Hãy hổ trợ con trực diện chiến đấu với ma quân” và: “Hãy chỉ con đường đi, hỡi vị đã thắp sáng thành trì Tam Hữu tích đầy ngu ám, vị đã khống chế nghiệp phiền não, chặn lại bánh xe quay hỗn loạn trong các nẻo luân hồi”.

Muốn thành toàn chí nguyện ấy cần phải tìm cầu Thiện Tri Thức trong tổ chức áo lam để un đúc chí hướng; và từ đó những anh chị thế hệ đầu tiên lần lượt được gõ cửa; và vàng thau được phân định; và tiến trình lịch sử được xác lập; và bài học cho Huynh Trưởng là “hãy tích lũy kinh nghiệm và kiến thức không hề biết mệt mỏi”.

Có một tầng lớp Huynh Trưởng đã tự khẳng định mình như thế bằng sự tiếp cận khát ngưỡng sự hiểu biết không phân biệt, kể cả những Huynh Trưởng đã treo áo treo còi hay đã ngoảnh mặt quay lưng với tổ chức áo lam, để khai đạo lộ, tránh những bước chân sai lầm mang tính cách lịch sử của một tổ chức giáo dục phi chính trị tồn tại ngay trong lòng xã hội chủ nghĩa một cách khiêm tốn. Với sự điềm tỉnh nhưng kiên trì, kết nối chư tôn đức Tăng Ni, khám phá và trợ bạn để ươm mầm tài năng, cộng tác không mệt mỏi với thế hệ trên, trước, trong tinh thần “Năng hành bất năng thuyết”.

Trong xã hội nhị nguyên đối đãi, khi nào cũng vậy, còn có một tầng lớp luôn tự mãn với phẩm chất kém cỏi của mình, với một ít thiện căn không thiện xảo, chuyên phê phán phủ đầu cấp trên để che dấu sự yếu kém của mình, tò thái độ bất hợp tác khi được giao nhiệm vụ.

Do vậy, để đi trọn con đường Bồ-tát hành, Huynh Trưởng đáng tin cậy phải có Tín căn bền chắc, sở học bao la, trên nhường dưới kính, khiêm tốn, và nhất là còn có MỘT TẤM LÒNG.

Hãy khéo tin giao, ủy thác để tổ chức mãi trường tồn. Rất mong lắm thay./.

THẠNH KHÔNG

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.