Hồ sơ Pháp Nạn: Bản Tuyên Ngôn ngày 25.5.1963 của 10 Tập Đoàn Phật Giáo tham gia Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo

Ngày 25-5-1963, tại thủ đô Sài Gòn, Ban Trị Sự Trung Ương Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam triệu tập một cuộc họp 10 Giáo phái, Hội đoàn Bắc Tông, Nam Tông và gồm cả Phật Giáo Hoa – Miên về chùa Xá Lợi (trụ sở Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam) để thảo luận kế hoạch tranh đấu, một ỦY BAN LIÊN PHÁI BẢO VỆ PHẬT GIÁO được thành lập, do Thượng Tọa Thích Tâm Châu đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết.

Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo đại diện chính thức cho toàn thể Tăng Ni, Tín Đồ Phật Giáo toàn quốc phát khởi cuộc vận động đòi “bình đẳng và tự do tôn giáo” ra Tuyên Ngôn triệt để ủng hộ 5 nguyện vọng của 5 Cấp Trị Sự Phật Giáo Toàn Quốc; Trung Phần và Thừa Thiên, nguyện cùng với Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tranh thủ cho 5 nguyện vọng đạt kết quả viên mãn.

TUYÊN NGÔN

Chúng tôi, đại diện chính thức của các đoàn thể Phật Giáo có tên sau đây, họp tại chùa Xá Lợi.

– Sau khi thông cảm những khó khăn, chướng ngại mà Phật Giáo Việt Nam phải gặp, nhất là ở miền Trung, trong mấy năm sau này.

– Sau khi nhận chân tinh thần và ý chí “BẢN TUYÊN NGÔN” của Tăng, Tín Đồ Phật Giáo đã đọc trong cuộc meeting tại chùa Từ Đàm – Huế ngày 10-5-1963.

ĐỒNG LÒNG

– Ủng hộ toàn diện năm nguyện vọng tối thiểu và thiêng liêng nhất của Phật Giáo Việt Nam đã ghi trong bản TUYÊN NGÔN nói trên.

– Thệ nguyện đoàn kết đến cùng trong cuộc tranh thủ bất bạo động và hợp pháp để thực hiện những nguyện vọng ấy.

Làm tại Saigon, ngày 25 tháng 5 năm 1963.

TRỊ SỰ TRƯỞNG GIÁO HỘI TĂNG GIÀ VIỆT NAM
Thượng Tọa THÍCH THIỆN HÒA
(Ấn ký)

PHÁP CHỦ GIÁO HỘI THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG
Hòa Thượng MINH TRỰC
(Ấn ký)

TĂNG THỐNG GIÁO HỘI NGUYÊN THỦY VIỆT NAM
Đại Đức BỬU CHƠN
(Ấn ký)

TĂNG TRƯỞNG GIÁO HỘI THERAVADA (người Việt gốc Miên)
Lục Cả LÂM EM
(Ấn ký)

TRỊ SỰ TRƯỞNG GIÁO HỘI TĂNG GIÀ NAM VIỆT
Thượng Tọa THÍCH THIỆN HOA
(Ấn ký)

PHÓ HỘI CHỦ TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Thượng Tọa THÍCH TÂM CHÂU
(Ấn ký)

TRỊ SỰ TRƯỞNG GIÁO HỘI TĂNG GIÀ BẮC VIỆT (tại Miền Nam)
Thượng Tọa THÍCH THANH THÁI
(Ấn ký)

HỘI TRƯỞNG HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN HIỂU
(Ấn ký)

HỘI TRƯỞNG HỘI VIỆT NAM PHẬT GIÁO (Bắc Việt)
VŨ BẢO VINH
(Ấn ký)

ĐẠI DIỆN PHẬT TỬ THEREVADA (người Việt gốc Miên)
SƠN THÁI NGUYÊN
(Ký tên)

HỘI TRƯỞNG HỘI PHẬT HỌC NAM VIỆT
MAI THỌ TRUYỀN
(Ấn ký)

— — — oOo — — —

Kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam 1963-2013 – Quang Mai đả tự và trình bày theo di cảo của Cố Hòa Thượng Thích Đức Nhuận: CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM NĂM 1963.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.