Browsing: anh cả

Trại văn chương
0

Tuổi trẻ chúng ta cứ đổ thừa cho thời cuộc, do kinh tế thị trường, do công nghệ thông tin, do thế thời phải thế, rồi than buồn, than khổ, tại bên nọ, bởi bên kia… Còn lão, vẫn mãi nụ cười an tịnh trên môi, và mãi ngồi yên ngắm cuộc đời huyễn hoá…

Vườn thơ
0

Sông núi bao năm vật đổi dời
Tình Lam trong máu chẳng hề vơi
Đôi chân dù mỏi, lòng chưa mỏi
Rạng rỡ Nguyên – Châu giữa đất trời…