Browsing: cấp hiệu

Chuyện Gia Đình Phật Tử
2

GĐPT không căn cứ vào giá trị thế gian để lên thang điểm mà chỉ nhằm vào tiêu chuẩn đạo hạnh và khả năng điều khiển. Cho nên trong thành phần Huynh Trưởng đã đủ: trí thức, thợ thuyền, quân nhân, công chức… và cấp bậc Huynh Trưởng được hoạch định rõ ràng, đủ đảm bảo cho một trật tự tất yếu của một đoàn thể…