Browsing: thọ cấp

Tin tức GĐPT
0

Trong dịp tân thăng cấp Tín – cấp Tập lần này, ghi nhận có 1 Huynh Trưởng cấp Tín, 12 Huynh Trưởng cấp Tập. Các Huynh Trưởng tân thăng đồng phát lập tâm nguyện thực hiện đúng bổn phận, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức…