Lòng hiếu chim Oanh Vũ – Truyện thơ tiền thân tóm tắt nhất

Khen thay súc vật, chim muông
Mà lòng hiếu thảo còn hơn nhiều người
Đã sinh ra giữa đất trời
“Hiếu cùng cha mẹ” nhớ lời gấm hoa.
Con chim Oanh Vũ chính là
Tiền thân Đức Phật Thích Ca một thời…

Bậc Cánh Mềm: Chuyện cử chỉ nhân từ của con chim Oanh Vũ

1.  Chuyện kể : Ngày xưa, có một ông vua nóng nảy, thường lấy sự săn bắn làm trò vui. Một hôm, nhà vua vào rừng săn bắn, thấy một con chồn lanh lẹ thoát vào bụi rậm, vua sai lính tìm kiếm nhưng không thấy. Túc giận, nhà vua ra lệnh đốt rừng làm cho thú vật và cây cối bị cháy. Bỗng trên đám lửa có một con chim Oanh vũ đang hăng hái chữa cháy. Chim bay xuống sông gần đó, nhúng ướt…