Thọ giới – Giữ giới (Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ)

THỌ GIỚI – GIỮ GIỚI. Pháp đàm của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tại cuộc phỏng vấn ‘bỏ túi’ trong Pháp Hội Thù Ân lần thứ nhất (2014) GĐPTVN Trên Thế Giới tại chùa Pháp Vân – Sài Gòn, Việt Nam…

‘Bảo vệ Chánh pháp’: Tư duy đúng đắn – Tư duy sai lầm

Chánh pháp Như Lai là kim cang bất hoại thân”. Phật Pháp không cần ai bảo vệ, chúng ta là phàm phu, với thân hữu lậu chịu quy luật sanh diệt khổ não, như đem thân 30-40kg mà đòi đi bảo vệ ông đại lực sĩ, ai cũng cười, vì không thể bảo vệ được, đó là xảo ngôn…

Quảy gánh ra đi

Một lần quảy gánh ra đi, để rồi không đi nữa. Vì đã có một quê hương thanh bình. Quê hương đó được tưới tẩm bằng tình yêu thương chân thật. Bằng lý tưởng sống thanh cao. Bằng phẩm chất Phật từ bi, hỷ xả…

Cáo bạch Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tân viên tịch

Đại Lão Hòa Thượng thượng Tuệ hạ Sỹ đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch hồi 16 giờ chiều nay, thứ Sáu ngày 24-11-2023, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, Phật lịch 2567 tại chùa Phật Ân, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam…

Thông Điệp Tết Quý Mão – 2023 của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương G.H.P.G.V.N.T.N

Trong sát-na linh thiêng này, đối trước trăm nghìn hoá thân D0u71c Từ Tôn Vô Năng Thắng, kh6a1n nguyện uy lực Đại Bi Đại Trí của mười phương Điều Ngự Thế Tôn gia trì chúng đệ tử kiên cố Bồ-đề nguyện, Bồ -đề hành, tín tâm bất thoái…

Thiền Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo

Tỉnh thức để thấy Niết-bàn, hay tỉnh thức để thấy Thượng đế, tùy theo khả năng và trình độ nhận thức về nhân sinh và thế giới mà định hướng cho mục đích. Đã biết chắc mục đích, thì không có thực hành nào có thể gây nhiễu được đức tin và định hướng của mình…

Công bố của Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Viết Nam Thống Nhất (ngày 1/9/2022)

Các thành viên trong hàng giáo phẩm không là thành viên của bất cứ tổ chức, đoàn thể thế tục nào. Cộng đồng đệ tử Phật duy nhất là cộng đồng Bốn Chúng, được thiết lập bởi Đức Thích Tôn bằng Pháp và Luật thiện thuyết…

Truy tìm tự ngã – HT. Thích Tuệ Sỹ

Trong Phật Giáo, Tiểu ngã hay Đại ngã chỉ là những khái niệm giả danh. Nhưng cái giả danh được đông kết bởi tích lũy vô số vọng tưởng điên đảo. Cái ngã được hình thành trong đời này, do ảnh hưởng truyền thống, tôn giáo, tư tưởng, xã hội…

Dù Phật xuất hiện hay không xuất hiện Pháp tánh vẫn vậy – Thích Tuệ Sỹ

Đức Phật sau khi thành đạo, trước khi thuyết pháp, Ngài nói: “Dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện thì pháp giới này vẫn thường trú; pháp trụ, pháp vị vẫn như vậy.” Đó là pháp tánh thâm sâu mà trí phàm phu của chúng ta không thể hiểu hết…