Browsing: tích truyện thiền

Công án - Giai thoại
0

Duy Thức trọng tri giải, trọng phân tích, còn Thiền không trọng tri giải, không trọng phân tích. Thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Lời nói của các Thiền Sư có vẻ dí dỏm mà thái độ rất thân thiết…

Công án - Giai thoại
0

Đủ duyên Phật ra đời, hết duyên Phật nhập diệt, giáo hóa chúng sanh như trăng trong nước. Không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt. Sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt…

Công án - Giai thoại
0

Một câu “trời lạnh rét”, người khác quan tâm đến mình như thế mà mình lại không quan tâm mình. Một câu khuyến khích “Đi đường khéo giữ gìn sức khỏe” khiến cho Linh Huấn trở về đến nhà, nhận biết được tự ngã…

Công án - Giai thoại
0

Một giọt nước nếu dùng tưới cây, tưới hoa, không những cây hoa tươi tốt mà cũng không mất giá trị của giọt nước. Tại sao phung phí đổ đi? Dù là một giọt nước nhưng giá trị vô hạn…

Công án - Giai thoại
0

Biết đó cho là biết, không biết cho là không biết, biết và không biết chỉ là hư giả mà thôi. Thiền sư Long Nha tuy tu khổ hạnh trồng rau, đồ không đủ che thân, nhưng có một hạt châu thật trong áo vải rách…

Công án - Giai thoại
0

Thiền Sư Ngưỡng Sơn và Thiền Sư Quang Dũng bàn luận không giống lừa, không giống Phật, vậy giống cái gì? Giống tự kỷ. Chỉ có thấy được tự tánh của mình mới có thể hít thở với hư không một cái lỗ mũi…

Công án - Giai thoại
0

Theo quan điểm của các Thiền Sư đối với ngoại cảnh hoàn toàn là tìm tại tâm mình chứ không kẹt trên biểu tượng sự vật. Có hiện tượng là có phân biệt, đó là vì chúng ta khởi tâm động niệm…

Công án - Giai thoại
0

Nàng khoan thai ngồi xuống trước mặt họ rồi tự tay tháo những đôi giày cũ bẩn rách ra rồi đổi lấy đôi giày mới cho mỗi một vị Tăng Sĩ. Mỗi vị Đại Đức sau khi được thay giày đều có cùng một cảm giác lâng lâng vì mùi hương thoang thoảng từ trong người của nàng thoát ra…

Công án - Giai thoại
0

Khi tâm con nổi sóng, điên đảo, con đừng toan tính cách này cách kia để cố dẹp yên nó. Con hãy cho nó đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Nên khi con giận ai, con đừng thèm nghĩ tới họ nữa, đừng ráng tranh cãi hơn thua. Con hãy hướng tư tưởng con sang việc khác…

Công án - Giai thoại
0

Là vị vua đầu của triều Trần, đồng thời là đệ tử của Thiền Sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ông vừa làm vua, vừa thực tập thiền và cũng từng thực tập Thiền Công Án. Trong bài là 43 công án vua đưa ra để cùng thực tập với Tăng thân của vua, cả giới xuất gia và tại gia. Thầy Thích Nhất Hạnh đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968…

1 6 7 8 9