Tài liệu tu học Bậc Sơ Thiện – Ngành Thiếu

0

TÀI LIỆU TU HỌC
BẬC SƠ THIỆN

NGÀNH THIẾU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Tinh thần chủ đạo: TỨ NHIẾP PHÁP
Thời gian tu học: 1 năm

Theo: Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Sơ Thiện
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN ấn hành năm 2006.

STT BỘ MÔN ĐỀ TÀI GHI CHÚ
01  Phật Pháp / Kiến thức  Tam độc
02  Phật Pháp / Kiến thức  Ý nghĩa pháp khí – pháp cụ trong đạo Phật
03  Phật Pháp / Kiến thức  Mười điều thiện
04  Phật Pháp / Kiến thức  Nhân quả
05  Phật Pháp / Kiến thức  Tứ nhiếp pháp
06  Phật Pháp / Kiến thức  Ý nghĩa đản sanh, xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa
07  Phật Pháp / Kiến thức  Sơ lược 10 đại đệ tử của đức Phật
08  Phật Pháp / Kiến thức  Khái lược lịch sử Phật Giáo Việt Nam từ thời du nhập
09  Phật Pháp / Kiến thức  Tinh thần Tự tín – Tự chủ – Khoa học
10  Phật Pháp / Kiến thức  Thời gian vật lý và thời gian tâm lý
11  Phật Pháp / Kiến thức  Khái niệm về kiến trúc Phât Giáo
12  Phật Pháp / Rèn chí  Cặp mắt thái tử Câu Na La
13  Phật Pháp / Rèn chí  Hoàng tử Nhẫn Nhục
14  Phật Pháp / Rèn chí  Nghi thức tụng niệm GĐPT
15  Phật Pháp / Rèn chí  Sám Khánh Đản
16  Phật Pháp / Rèn chí  Dâng hương – Cắm hoa
17  Phật Pháp / Rèn chí  Sổ Dũng – Sổ Hạnh

– Tài liệu tham khảo: Nghi thức tụng niệm Gia Đình Phật Tử

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.