Tại sao tính nhất quán lại quan trọng trong lãnh đạo? – Việt dịch: Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Tại sao tính nhất quán lại quan trọng trong lãnh đạo

Tâm Huệ lược dịch từ nguyên bản Anh ngữ
Why consistency
is important in leadership
oOo

Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, điều cần thiết là phải duy trì sự nhất quán trong lời nói và hành động. Khi mọi người biết những gì mong đợi từ bạn, họ sẽ có nhiều khả năng tin tưởng và dõi theo bạn hơn. Mặt khác, nếu bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ hoặc hành xử không thể đoán trước, nhóm của bạn sẽ khó tin tưởng bạn và làm việc hiệu quả với bạn. Bài viết này sẽ thảo luận về tầm quan trọng của tính nhất quán trong lãnh đạo và đưa ra một số kỹ năng để đạt được điều đó.

Trở thành một nhà lãnh đạo nhất quán là cả một vấn đề.

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo hoặc đang có kế hoạch trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai, thì tính nhất quán là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà bạn nên có. Tất nhiên, sự nhất quán đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà lãnh đạo, nó cũng ảnh hưởng đến cách những người dõi theo của bạn làm việc với bạn và chính họ, cuối cùng ảnh hưởng đến cách hoạt động của tổ chức. Có nhiều lý do khác nhau giải thích tại sao tính nhất quán lại quan trọng trong việc trở thành một nhà lãnh đạo.

1. Khả năng tiên liệu

Khi điều gì đó thành thục và có thể đoán trước được, mọi người trở nên thoải mái hơn khi biết những gì sẽ xảy ra. Sự lãnh đạo nhất quán ngăn ngừa sự không chắc chắn. Nếu một nhà lãnh đạo không nhất quán trong hành vi và đưa ra định hướng, điều đó có thể khiến mọi người căng thẳng vì không biết cách tiếp cận bạn hoặc điều gì sẽ xảy ra từ những hành động tiếp theo của bạn. Mọi người sẽ gắn kết hơn nếu họ biết người lãnh đạo của họ cư xử và hành động như thế nào.

2. Tin cậy

Các nhà lãnh đạo nhất quán thực hiện những gì họ nói và tuân theo các mục tiêu của họ. Khi mọi người nhìn thấy một nhà lãnh đạo có phong thái nhất quán và thành tích hoàn thành công việc tốt, họ càng sẵn sàng tin tưởng người lãnh đạo của mình hơn. Việc thuyết phục mọi người thực hiện hướng dẫn của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu họ tin tưởng bạn là người lãnh đạo. Bạn làm gương tốt và mọi người sẽ noi theo những hành vi và hành động tốt của bạn.

3. Uy tín và Danh dự

Là một nhà lãnh đạo, liên tục đưa ra kết quả có thể nâng cao uy tín và danh dự. Mọi người sẽ thấy bạn là một cá nhân đáng tin cậy, thúc đẩy sự tự tin và lòng quý trọng của bạn. Hợp tác và giao tiếp với mọi người của bạn trở nên dễ điều hành hơn khi bạn có tiếng tốt, giúp bạn dễ đạt được mục tiêu hơn.

4. Cộng tác

Sẽ dễ dàng hơn để khiến mọi người làm theo nếu bạn là một nhà lãnh đạo nhất quán. Hành động và cách cư xử của bạn có thể mang đến một thông điệp nhất quán về vai trò của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo và cách bạn đối xử với mọi người. Việc liên tục đưa ra những hành động và quyết định hiệu quả giống nhau có thể truyền cảm hứng cho người của bạn tin tưởng và tự tin hơn, khiến họ hợp tác hơn với những gì bạn muốn họ làm.

5. Tương giao

Thật khó khăn khi làm việc với những nhà lãnh đạo không nhất quán, những người luôn thay đổi suy nghĩ và hành động của họ mỗi khi phải đưa ra quyết định. Một nhà lãnh đạo không thể đoán trước sẽ làm điều gì đó khác với những gì họ nói. Những nhà lãnh đạo thành công tuân theo những gì họ nói. Mọi người sẽ sẵn sàng giao tiếp cởi mở hơn với một nhà lãnh đạo có lập trường vững chắc.

6. Tính ổn định

Sự lãnh đạo sai lầm có thể gây ra sự bất an trong một tổ chức. Mọi người còn lại tự hỏi điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Việc khai triển mọi thứ có thể không tồn tại quá lâu trước khi chúng thay đổi trở lại. Các nhà lãnh đạo hiệu quả thảo luận cởi mở với mọi người về bức tranh toàn cảnh nơi họ muốn đưa tổ chức và bảo đảm rằng họ luôn thực hiện các bước cần thiết để đạt mục tiêu hầu đạt được tầm nhìn của mình. Khi có những kỳ vọng rõ ràng về những gì cần phải làm, nó sẽ tạo ra sự ổn định và an toàn.

Cách duy trì sự lãnh đạo nhất quán

Nhất quán là một trong những đặc điểm lãnh đạo thiết yếu, vậy làm cách nào để bảo đảm rằng họ luôn nhất quán trong vai trò lãnh đạo?

Truyền đạt cùng một thông điệp trong lời nói và hành động của bạn: Những gì bạn nói và làm phản ánh lập trường của bạn trong mọi việc, vì vậy, việc truyền tải thông điệp tương tự bằng cách giao tiếp và nỗ lực của bạn cho người khác có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Nó có thể khiến họ thấy bạn là một nhà lãnh đạo hiệu quả chứ không phải là người liên tục thay đổi lập trường của họ tùy thuộc vào cách mọi thứ diễn ra.

Giao tiếp và kiểm tra với mọi người: Một nhà lãnh đạo không thường xuyên giao tiếp và hòa nhập với mọi người của mình có thể khiến họ mất liên lạc với những gì mà mọi người trải qua trong cuộc sống. Bằng cách thiết lập mối liên lạc thường xuyên với thành viên của mình, bạn có thể bảo đảm rằng các cam kết được tuân thủ để mọi người sẽ tiến bộ và đóng góp cho những gì tổ chức muốn thực hiện.

Cam kết với những gì quan trọng: Học cách cam kết với điều gì đó là một cách hiệu quả để thể hiện sự nhất quán. Tập trung vào một mục tiêu tại một thời điểm và gắn bó với nó hàng ngày cho đến khi hoàn thành sẽ giúp xây dựng tính nhất quán. Hơn nữa, nếu bạn thực hiện phương pháp này với tư cách là một nhà lãnh đạo, bạn đã nêu một tấm gương xuất sắc cho mọi người để họ cũng làm như vậy và mọi người sẽ được hưởng sự lợi lạc từ sự tiến bộ mà họ sẽ tạo ra.

Theo dõi hành vi và hành động của bạn: Để bảo đảm rằng bạn cư xử nhất quán trong những gì bạn nói và làm, bạn nên theo dõi chặt chẽ chúng mỗi ngày. Bất cứ khi nào sự khác biệt xảy ra, hãy cố gắng xác định nguyên nhân khiến bạn suy nghĩ và hành động khác đi. Một nhà lãnh đạo cần duy trì cùng một phong thái [trầm tĩnh], bất kể điều gì tốt hay xấu xảy ra. Nó có thể giúp mang lại ấn tượng tuyệt vời cho mọi người của bạn.

Nhất quán là chìa khóa thành công

Tính nhất quán là một trong những yếu tố quan trọng có thể giúp một người đạt được thành công. Nó càng cần thiết hơn khi bạn ở vị trí lãnh đạo. Thành công của bạn không chỉ là thành công duy nhất mà còn là thành công của những người khác. Có nhiều cách khác nhau để làm thế nào một người có thể trở thành một nhà lãnh đạo nhất quán hơn. Làm cho sự nhất quán trở thành một thói quen với tư cách là một nhà lãnh đạo có lợi cho toàn bộ tổ chức và có thể truyền cảm hứng tự tin hơn rất nhiều cho mọi người để cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung.

Bản Anh Ngữ:

Why consistency is important in leadership

If you want to be an effective leader, it’s essential to maintain consistency in your words and actions. When people know what to expect from you, they will be more likely to trust and follow you. On the other hand, if you are constantly changing your mind or behaving unpredictably, it will be difficult for your team to trust you and work effectively with you. This blog post will discuss the importance of consistency in leadership and offer some tips on how to achieve it.

Being a consistent leader matters.

If you are a leader or are planning to become one in the future, consistency is one of the most vital traits you should have. Of course, consistency plays a part in achieving success. Still, as a leader, it also influences how your followers work with you and themselves, eventually affecting how the organization you belong to works. There are various reasons why consistency matters in being a leader.

1. Predictability

When something is familiar and predictable, people become more comfortable knowing what to expect. Consistent leadership prevents uncertainty. If a leader is inconsistent in behavior and gives directions, it can stress people by not knowing how to approach you or what to expect from your subsequent actions. People will be more engaged if they know how their leader behaves and acts.

2. Trust

Consistent leaders do what they say and follow through with their goals. When people see a leader who has a consistent demeanor and a good record of getting things done, they become more willing to trust their leader. It becomes easier to persuade people to do your directives if they trust you as a leader. You set a good example, and people will follow your good behavior and actions.

3. Reputation

As a leader, consistently delivering results can boost credibility and reputation. People will see you as a reliable individual, boosting your confidence and esteem. Cooperation and communication with your people become more manageable when you have a good reputation, making it more possible to achieve goals.

4. Cooperation

It’s easier to make people follow if you are a consistent leader. Your actions and behavior can deliver a consistent message about your role as a leader and how you treat your people. Consistently providing the same effective actions and decisions can inspire trust and confidence among your people, making them more cooperative with what you want them to do.

5. Communication

It’s challenging to work with inconsistent leaders who shift their thoughts and actions every time a decision has to be made. An unpredictable leader will do something different from what they say. Successful leaders follow through with what they say. People will be more willing to open communication with a leader who has a firm stand.

6. Stability

Erratic leadership can cause insecurity within an organization. People are left wondering what could happen next. Implementing things might not stay for too long before they change again. Effective leaders communicate openly to their people the big picture of where they want to take the organization and ensure that they consistently do the steps necessary to achieve the goals to get to their vision. When there are clear expectations of what needs to be done, it creates stability and security.

How to maintain a consistent leadership

Consistency is one of the essential leadership traits, so how does one ensure that one remains consistent in being a leader?

Deliver the same message in your words and actions. What you say and do reflects your stance on things, so delivering the same message with your communication and efforts to other people can inspire confidence among your people. It can make them see you as an effective leader and not somebody who constantly shifts their stance depending on how things happen.

Communicate and check with your people. A leader who doesn’t regularly communicate and mingle with his people can make them out of touch with what their people experience in their lives. By doing regular check-ins with your people, you can ensure that commitments are followed so that everybody will progress and contribute to what the organization wants to do.

Commit to what matters. Learning how to commit to something is an effective way to show consistency. Focusing on one goal at a time and sticking with it daily until it’s done helps build consistency. Moreover, if you do this practice as a leader, you set an excellent example to your people so that they can do the same, and everyone will benefit from the progress that they will generate.

Track your behavior and actions. To ensure that you behave consistently in what you say and do, you should closely monitor them each day. Whenever a discrepancy happens, try to identify the cause that makes you think and act differently. A leader needs to maintain the same demeanor, regardless if something good or bad occurs. It can help deliver an excellent impression to your people.

Consistency is the key to success

Consistency is one of the key ingredients that can help one achieve success. It’s even more necessary when you are in a leadership position. Your success is not the only one at stake but also other people’s success. There are various ways how one can be a more consistent leader. Making consistency a habit as a leader is beneficial for the whole organization you belong to and can inspire far more confidence for people to work together towards a common goal.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.