Tại sao tính nhất quán lại quan trọng trong lãnh đạo? – Việt dịch: Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Trở thành một nhà lãnh đạo nhất quán là cả một vấn đề. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo hoặc đang có kế hoạch trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai, thì tính nhất quán là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà bạn nên có…

Hệ thống tổ chức Gia Đình Phật Tử

Tài liệu lập quy GĐPT: Hệ thống tổ chức các cấp Gia Đình Phật Tử (hiện hành và tại quốc nội)…

Phương pháp truyền đạt trong giáo dục Phật Giáo & môi trường Gia Đình Phật Tử

Nếu chỉ là phương pháp truyền đạt thì Đông Tây không khác nhau lắm, nếu chỉ là trong nhà trường thì các phương pháp giáo dục và truyền đạt hiện đại cũng gần như nhau; ở đây, chúng ta nhấn mạnh về hai điểm đáng chú ý, đó là giáo dục Phật Giáo và môi trường GĐPT…

Đời Sống Trại – anh/chị là ai?

Mỗi Huynh Trưởng là một viên ngọc của tổ chức, một viên ngọc với nhiều khả năng còn “nằm ngủ” mà qua trại huấn luyện, những khả năng ấy mới được khai mở, đánh thức, để người Huynh Trưởng trở thành sắc bén hơn, năng động hơn, trong chuyên môn của mình, đóng góp nhiều cho tổ chức, dìu dắt đàn em trong tương lai…

Nghệ thuật nói trước đám đông

NGHỆ THUẬT NÓI CHUYỆN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG Ông bà ta có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Xem ra lời nói có vẻ là thứ “rẻ” nhất mà ai cũng có và có thể sử dụng. Và điều đó gần như là đúng hoàn toàn. Trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, các anh chị phải nói chuyện trước các em của mình, phát biểu trước các gia đình bạn, tường thuật sinh hoạt trong lễ…

Gia Trưởng – Bác là ai?

Đây là một bài viết khá sát với thực tế sinh hoạt GĐPT do anh TÂM THƯỜNG (GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) gởi đăng. Không cần liệt kê những chức vụ lớn hơn Gia Trưởng mà anh từng đảm nhiệm mà điều quan trọng thú vị là anh từng đảm trách khá lâu dài và tại nhiều địa phương cương vị Gia Trưởng GĐPT…

Trại A Dục: Thi vượt bậc

I. MỤC ĐÍCH : Thi vượt bậc có mục đích : –    Kiểm tra lại kiến thức mà các em đã được các anh chị trưởng truyền thụ, về gíáo lý cũng như về hoạt động thanh niên. –    Có kiểm tra lại kiến thức của các em mới biết chắc trình độ tiếp thu của các em, đồng thời mới nhận ra các nhận thức sai lầm của các em nếu có, để kịp thời chỉnh lại cho chính xác. –  …