Tiểu sử Tổ Nam Viện – Huệ Ngung Thiền Sư (Đời thứ 3 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

TIỂU SỬ

TỔ NAM VIỆN – HUỆ NGUNG
南 院 慧 顒
(860-950)

Đời thứ 3 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa

oOo

Cho đến nay, chúng ta chưa biết danh tánh của Tổ. Chỉ biết Ngài sinh năm Canh Thìn (860), niên hiệu Hàm Thông năm đầu, triều vua Đường Ý Tông tại xứ Hà Bắc, Trung Quốc. Ngài nối pháp Tổ Hưng Hóa – Tồn Tương làm Tam Tổ tông Lâm Tế.

Ngài trụ trì Nam Viện tại Nhữ Châu (nay là huyện Lâm An, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) nên người đời gọi Ngài là Nam Viện Huệ Ngung. Ngài còn có pháp hiệu là Bảo Ứng nên thời nhân gọi là Bảo Ứng Hòa Thượng.

oOo

Ngài thượng đường dạy Chúng: Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn.

Có vị Tăng hỏi: Trên cục thịt đỏ vách đứng ngàn nhẫn, đâu chẳng phải lời của Hòa Thượng?

Ngài đáp: Phải.

Vị Tăng ấy liền giở giường thiền. Ngài đánh, bảo: Con lừa mù!

oOo

Ngài hỏi vị Tăng mới đến: Vừa rời nơi nào đến?

Tăng thưa: Vừa rời Trường Thủy.

Ngài bảo: Đi dòng Đông hay dòng Tây?

Tăng thưa: Thảy không thế ấy.

Ngài hỏi: Làm sao?

Tăng trân trọng. Ngài liền đánh, đuổi xuống khỏi pháp đường.

oOo

Ngài hỏi Tăng: Vừa rời nơi nào đến?

Tăng thưa: Vừa rời Nhượng Châu.

Ngài hỏi: Đến làm gì?

Tăng thưa: Riêng đến lễ bái Hòa Thượng.

Ngài bảo: Dường như lão Ngung Bảo Ứng chẳng ở đây.

Tăng liền hét! Ngài bảo: Đã nói với ông chẳng có ở đây, lại hét cái gì?

Tăng lại hét! Sư liền đánh! Tăng lễ bái. Ngài bảo: Gậy này bổn phận ngươi đánh ta, mà ta lại đánh ngươi. Ba gậy, năm gậy cốt lời này.

oOo

Hòa Thượng Tư Minh khi chưa trụ trì Tây Viện đến tham vấn Ngài, lễ bái xong, hỏi: Không có vật gì tốt khác, từ Hứa Châu mua được dao cạo Nhất Khẩu Giang Tây đến hiến Hòa Thượng.

Ngài hỏi: Ông từ Hứa Châu đến, nơi nào mua được dao cạo Giang Tây?

Tư Minh nắm tay Ngài bấm một cái. Ngài bảo: Thị giả nhận lấy.

Tư Minh phủi áo ra đi. Ngài liền nói: A! Thích! Thích!

oOo

Ngài thượng đường nói: Các nơi chỉ đủ con mắt thốt trác đồng thời, mà chẳng đủ dụng thốt trác đồng thời.

Có vị Tăng hỏi: Thế nào là dụng thốt trác đồng thời?

Ngài đáp: Tác gia (bậc đạt đạo) thấy nhau chẳng thốt trác thì thốt trác đồng thời mất.

Tăng thưa: Đây vẫn chưa phải chỗ con hỏi.

Ngài hỏi: Chỗ ngươi hỏi thế nào?

Tăng thưa: Mất.

Ngài liền đánh! Vị Tăng ấy chẳng chấp nhận.

Sau vị Tăng ấy ở trong hội Vân Môn nghe hai vị Tăng khác nhắc lại nhân duyên này. Một vị Tăng nói: Đương thời Nam Viện đánh gãy Tăng kia.

Ông nghe lời nói này hốt nhiên đại ngộ! Chừng đó, ông mới thấy chỗ đáp của Nam Viện, bèn trở về Nhữ Châu yết kiến Ngài nhưng Ngài đã quy tịch. Ông đến thưa hỏi Phong Huyệt. Phong Huyệt nhận ra liền hỏi: Thượng Tọa khi xưa hỏi Tiên Sư câu thốt trác đồng thời đây chăng?

Ông thưa: Phải.

Phong Huyệt hỏi: Hội chưa?

Ông đáp: Hội.

Phong Huyệt hỏi: Ông khi ấy hội thế nào?

Ông nói: Tôi khi ấy in tuồng đi trong bóng đèn.

Phong Huyệt nói: Ông hội.

oOo

Tổ Nam Viện – Huệ Ngung tịch năm Canh Tuất (950), niên hiệu Bảo Đại thứ 8 triều vua Đường Nguyên Tông nhà Nam Đường (thời Ngũ Đại), thọ 91 tuổi. Đệ tử nối pháp Ngài là Thiền Sư Diên Chiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.