Luận bàn về “cúng sao giải hạn”

Quý vị tu sĩ Phật Giáo không phải là những “người môi giới” giữa Thần Thánh và tín đồ như tu sĩ của một số tôn giáo khác tự nhận là có thể cầu xin Thần Thánh ban ơn giáng họa được. Chúng ta cần dùng trí tuệ để hiểu rõ con đường Giải Thoát của nhà Phật…

Rằm tháng giêng – Tết Nguyên Tiêu

Ngày Nguyên Tiêu có tính cách tiêu tai – giải nạn, giúp mọi người tùy nguyện được như ý, do vậy các chùa chiền tại Việt Nam thường tổ chức đàn tràng Dược Sư cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc…

Nhân tiết Thượng Nguyên lạm bàn về "Dương Sao Giải Hạn"

Cúng sao giải hạn là hình thức tín ngưỡng không có trong truyền thống Phật Giáo nhưng nó lại tồn tại trong Phật Giáo Việt Nam cho đến ngày nay – đặc biệt là sau một thời gian được bài trừ khá triệt để trước năm 1975 thì lại “tái nhiễm” vào nhiều năm gần đây…

Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu (Thượng Nguyên)

Tết Nguyên Tiêu – ngày rằm tháng giêng âm lịch – ngoài tên gọi là lễ Thượng Nguyên, còn có nhiều tên khác như: Nguyên Tịch; Nguyên Dạ, Tết Trạng Nguyên; Tết Đoàn Viên; Tết Hoa Đăng… Chúng ta thử tìm hiểu nguồn gốc cùng các truyền thuyết, tập tục cái tết này dưới nhiều góc độ…