Browsing: giáo dục

Cư Sĩ luận đàm
0

Kể từ khi La Hầu La lên bảy tuổi, Ngài đã là một người cha rất mực mô phạm: La Hầu La đã đạt được giác ngộ viên mãn khi mới tròn 20 tuổi. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi, đức Phật là một người cha như thế nào? Phương pháp dạy con của Ngài ra sao? Làm thế nào một bậc giác ngộ trao truyền những giá trị tâm linh của mình cho con cái?…

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Khung cảnh tạo nên một “lớp học” trong GĐPT không phải là một “lớp học” tù túng trong bốn bức tường với những bàn – ghế – phấn – bảng và sự nghiêm nghị của người dạy. Cái gọi là “lớp học” trong GĐPT nhẹ nhàng hơn nhiều, phóng khoáng hơn nhiều nhưng vẫn bảo đảm mức độ “truyền – nhận tin” đầy đủ nơi cả người dạy lẫn người học…