Browsing: pháp thoại

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Ta không thấy được, không thương được những gì tốt đẹp nơi ta thì ta cũng khó mà chăm sóc những gì tốt đẹp cho người khác. Nên thiền tập với tâm từ bi rất quan trọng của những người con Phật; và thiền tập với tâm hỷ xả là biết từ bỏ những hạt giống thấp kém nơi tâm ta. Nếu không từ bỏ những hạt giống thấp kém này, ta khó mà có được giải thoát và tự do…

Giảng giải kinh điển
0

Mọi người đều mù, chỉ thấy bóng tối; mọi người đều điếc, chỉ nghe tiếng vo ve. Làm sao có thể thấy cái ta chỉ là ảo ảnh? Làm sao nghe được tiếng sấm từ kinh Kim Cang? Với những ai có mắt để thấy, có tai để nghe, kinh Kim Cang sẽ chỉ đường để đối diện với ảo ảnh của cái tôi, và chỉ cách vận dụng kim cang xử đập vỡ vỏ trứng vô minh bao bọc tự ngã…

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Đúng một giờ trôi qua, đồng hồ đánh hai tiếng, bốn Ngài cùng đứng dậy, cúi đầu chào nhau ra khỏi phòng khách. Pháp thoại của năm Đại Tăng chấm dứt! Phải chăng các Ngài đang sử dụng pháp thoại Vô Ngôn Bất Động theo Công Án Thiền giữa nhà vua và Thiền Sư Nhật Bổn ghi trong tập Thiền Luận của Ông Daisetz Teitaro Suzuki…

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Trong tiểu thuyết Kim Dung, câu bé Quách Tĩnh đã hỏi Thành Cát Tư Hãn: “Khi Đại Vương nằm xuống, Đại Vương cần một mảnh đất bao lớn?”. Thành Cát Tư Hãn trả lời: “Chừng vài chục thước vuông”. Quách Tĩnh nói: “Vậy thì tại sao Đại Vương cứ đi chinh phục đất đai của các nước láng giếng khiến cho bá tánh phải đau khổ vì chiến tranh chết chóc, để rồi khi xuôi tay nhắm mắt chỉ nằm vào khoảnh đất vài thước vuông?”…

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Ở thời đại bùng nỗ thông tin, phi thuyền hỏa tiển, anh chị em vẫn “Chúng ta là chim…” tay chắc trong tay như là đôi cánh mềm biết nương gió cởi mây mà vượt qua bão dông. Thời đại công nghệ người ta thiết lập những xa lộ trên không, những xa lộ thông tin. anh chị em vẫn: “Đường về ngập chiều, nghe vươn thương yêu, lòng còn lưu luyến tiếng chim đàn reo”…

1 4 5 6