Browsing: trang nhà

Thông tri - Cáo tri
0

Qua Trang Nhà nhận ra được hoa Lam đua nở bốn mùa, mà không còn thấy cô độc trên Lam lộ. Tất cả đã nói lên sự dấn thân âm thầm của gần 100 thành viên trên khắp các Châu Lục đang từng ngày xây dựng cho một đơn vị GĐPT mà không có Đoàn Quán, không Gia Trưởng, không Liên Đoàn mà sức mạnh nối kết lại vô hình gắn chặt đến diệu kỳ…

Vườn thơ
0

…Hồn Lam dâng vút lên cao
Nâng trang hồng sử đi vào thiên thu
Biển đêm còn đọng sương mù
Dang tay mở cửa ngục tù si mê
Thế nhân thức tỉnh quay về
Lắng nghe tiếng sáo chiều quê gọi hồn…