Diễn văn khai mạc Triển Lãm – Văn Nghệ GĐPT tại trường Bồ Đề – Huế trong mùa Phật Đản PL.2496 năm 1952

Chúng tôi vì mục đích giáo dục mà lựa Phật Giáo làm nền tảng, chứ không phải vì Phật Giáo mà lôi kéo thanh niên. Đạo là một con đường, một phương tiện, mà con người mới thật là mục đích…