Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) được gọi không chính xác. Bạn cần truyền array của các types. Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.6.1.) in /home/thuvieng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5833
Cấp hiệu Gia Đình Phật Tử

Cấp hiệu Gia Đình Phật Tử

0

CẤP HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

oOo

  • Ngành Đồng: Các bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay.
  • Ngành Thiếu: Các bậc Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện.
  • Ngành Thanh: Các bậc Hòa, Trực.
  • Huynh Trưởng: Các cấp Tập, Tín, Tấn, Dũng.

“Các cấp hiệu và huy hiệu cùng một thể thức do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định và phát hành”
(Chương thứ III, điều 12, mục B, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

Bậc Mở Mắt

Bậc Cánh Mềm

Bậc Chân Cứng

Bậc Tung Bay

Bậc Hướng Thiện

Bậc Sơ Thiện

Bậc Trung Thiện

Bậc Chánh Thiện

Bậc Hòa

Bậc Trực

Cấp Tập

Cấp Tín

Cấp Tấn

Cấp Dũng

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.