Browsing: thích thái hòa

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Ta không thấy được, không thương được những gì tốt đẹp nơi ta thì ta cũng khó mà chăm sóc những gì tốt đẹp cho người khác. Nên thiền tập với tâm từ bi rất quan trọng của những người con Phật; và thiền tập với tâm hỷ xả là biết từ bỏ những hạt giống thấp kém nơi tâm ta. Nếu không từ bỏ những hạt giống thấp kém này, ta khó mà có được giải thoát và tự do…

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Nếu chúng ta thực tập đúng Hòa-Tin-Vui; Em tưởng nhớ Phật; Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em; Em thương người và vật; thực tập Bi-Trí-Dũng và 5 điều luật của GĐPT một cách nghiêm túc thì tôi nghĩ rằng không ai đánh phá và phân hóa GĐPT được đâu!..

Sinh hoạt Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử
0

Chúng tôi đến với quý vị hôm nay không phải là một sự ban ơn mà là đến với quý vị vì sự chia sẻ và học hỏi. Chúng tôi chia sẻ những đau thương và mất mát của quý vị trong hai cơn bão lụt vừa qua. Chúng tôi học hỏi quý vị từ cách quý vị biết vượt qua khó khăn trong cơn bão lụt. Chút quà nhỏ này là những phước báu của Tam Bảo, của hồn thiêng sông núi, của tổ tiên ông bà, của tất cả quý mạnh thường quân…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Chúng ta sống trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, hay “sự thanh tịnh bị xen tạp, hòa hợp bị phân ly”, thì không có phép lạ nào khác hơn để tồn tại ngoài việc tự thân mỗi vị Tăng Ni, Phật Tử tự mình cố gắng rèn luyện tự thân ở trong Giới-Định-Tuệ để giữ gìn đạo nghiệp…

Vườn thơ
0

Ban Biên Tâp chúng tôi vừa được Ban Thị Giả Viện Cổ Pháp chuyển tặng bài thơ của Hòa Thượng Thích Thái Hòa mới làm trong những ngày cận tết Nguyên Đán Quý Tỵ. Xin trân trọng kính giới thiệu với Quý Bạn Đọc như một món quà tết của Thầy…

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Sự học tập chính đáng là sự học tập không dựa vào lòng tham mà dựa vào tâm ly tham. Và muốn ly tham, trước hết là ta phải biết nhận diện về lòng tham đang có mặt trong ta, ta phải biết nhận diện nó như là chính nó và nó được sinh khởi từ những yếu tố không phải là nó…