Browsing: Chuyện là-lạ

Chuyện là-lạ
0

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế. Ngôn ngữ xóa nhòa mọi khoảng cách. Có những trường hợp đặc biệt trong tiếng Anh mà mỗi từ ngữ của nó có tới hàng ngàn chữ!!! Những từ ngữ này khiến chúng ta phát âm rất khó, không chỉ đối với những người học tiếng Anh mà còn đối với cả những người bản xứ nữa…

Chuyện là-lạ
0

Quan sát cho thấy, buồng chuối trổ bình thường đến đoạn cuối có đến 7 hoa xếp theo hình rẻ quạt. Một trong 7 hoa đó đã nở lộ ra nhiều hoa nhỏ có hình dáng như hoa sen. Đã xuất hiện những lời bàn được bà con tại đây thuật lại. Có thể trước kia trên vạt đất trồng chuối có một ngôi cổ tự…

Chuyện là-lạ
0

…Độ 5 phút sau, khi chúng tôi còn ngồi xổm trên giường tre, thì bỗng nghe những tiếng đập bạch bạch dưới nền chánh điện, và qua ánh đèn dầu và đèn nến, chúng tôi thấy rỏ ràng một con rắn to, dài độ 1m50, thân hình tròn, óng ánh xanh như một ống tre luồng cở bằng trái chân người, trên đầu có một cái mồng đỏ như mồng gà trống, nhưng mồng không đứng thẳng, mà lại ngã sang một bên, giống như đội mũ ca-lô trên đầu…

1 7 8 9