Khẩu hiệu Gia Đình Phật Tử

KHẨU HIỆU
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM:

TINH TẤN

(Chương thứ I, điều 4, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

TINH là tinh chuyên, thuần nhất, không xen tạp; TẤN là đi tới không thối lui. TINH TẤN là luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để tiến tới một mục đích toàn thiện, tốt đẹp, sáng sủa, an vui.

Theo nghĩa thông thường, tinh tấn nghĩa là siêng năng, chuyên cần. Nhưng trong chữ tinh tấn của đạo Phật hàm nghĩa chuyên cần, siêng năng để đạt tới một mục đích chân chính tốt đẹp chứ không phải siêng năng chuyên cần trong mục đích không tốt đẹp, hẹp hòi, ích kỷ… Ở đây nó có nghĩa là ta biết vui hưởng khi thực hành các nghiệp thiện. Anh chị em rất có thể vẫn làm những việc vô thưởng vô phạt hay gây ra những hành nghiệp “không ác, không thiện, nhưng trong Phật Giáo, như vậy không được coi là tinh tấn. Thực hành hạnh Tinh Tấn cũng có nghĩa rằng sẽ tạo được nhiều niềm vui lớn khi phát triển các tính thiện.

Một trở ngại của tinh tấn là tánh lười biếng. Nó thể hiện ra nhiều cách khác nhau: như tánh trì hoãn; hoặc là bị vướng mắc vào những hoạt động vô bổ; không chịu tin vào khả năng của mình… tất cả đều vì giải đãi (lười biếng) mà ra. Chúng ta phải tinh tấn để vượt thắng bằng được những chướng ngại này.

Xin trích thêm một ý dưới đây của Huynh Trưởng Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi (Nguyên Ủy Viên Nghiên Huấn BHD/T.Ư. GĐPTVN):

Tinh Tấn là ý chí trong sáng, quyết đi cho trọn con đường thiện hạnh; thành toàn hai lãnh vực: “Chư ác mạc tác – Chúng thiện phụng hành.” Trong 37 Phẩm Trợ Đạo, thì đây chính là Tứ Chánh Cần:

– Cần thành toàn các thiện sự đã phát sinh.
– Cần phát khởi thực hành các thiện sự chưa phát sinh.
– Tiếp tục loại bỏ các ác pháp đã sinh khởi.
– Không tạo điều kiện để ác pháp sinh khởi.

Do vậy cho nên tổ chức GĐPTVN chúng ta mới chọn hai chữ “Tinh Tấn” làm khẩu hiệu để khắc cốt ghi tâm, không quên nhớ nghỉ vâng làm.

Do vậy muốn làm chủ dòng sinh mệnh tự tại vô ngại và giúp cho mọi người mọi loài an vui hạnh phúc không gì bằng tinh tấn. Xin nỗ lực mới có thể cậy trông./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.