Tiểu sử Thánh Tử Đạo Diệu Huỳnh NHẤT CHI MAI

Thiết tha với hòa bình, Phật Tử Nhất Chi Mai phát nguyện đem thân làm đèn, đốt lên làm lễ khai mạc tuần lễ cầu nguyện hòa bình lúc 7g30’ sáng ngày mùng 8 tháng 4 Đinh Mùi (16/5/1967) tại chùa Từ Nghiêm, đường Bà Hạt, Chợ Lớn…