Hai vị Bồ-tát Thế Thân và Vô Trước

Việc nghiên cứu về cả hai ngài Thế Thân và Vô Trước hiện nay không có nhiều tài liệu cổ đáng tin cậy. Tài liệu có niên đại cổ nhất và đáng tin cậy nhất là quyển Bà-tẩu-bàn-đầu Pháp Sư Truyện…

108 bức tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Bộ truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca gồm 108 hình này chúng tôi sưu tập được trên mạng internet nhưng rất tiếc dù đã cố hết sức vẫn không tìm ra được tác giả, nguồn gốc. Vì lý do cúng dường Pháp Thí, đem lợi lạc đến quần sanh, chúng tôi chuyển bản thành file PDF để bạn đọc tiện download về dùng…

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Đình Phúc, Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Dĩ…

Điếu văn của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong Lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI

Thế là anh Mai về với Phật. Để lại đại gia đình Bạch tộc mất chồng, mất cha, mất ông cụ cố, tiếc thương khôn nguôi. Đại gia đình Áo Lam bao thương yêu mến mộ. Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni mở lượng từ bi ai lân nhứt tâm cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc…

Tâm nguyện và công hạnh của Bác Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM – Tác giả: Nguyễn Khắc Từ

Ngọn đèn tâm của Bác được thắp sáng và truyền tiếp cho ngọn đèn tâm của chúng con. Mỗi lần đứng trước di ảnh của Bác, thành tâm đảnh lễ Bác, ngọn đèn tâm của chúng con lại bùng cháy lên. Chúng con nguyện sẽ là những ngọn Vô Tận Đăng tiếp nối…

Tiểu sử Tổ Khuông Việt (Quốc Sư Ngô Chân Lưu)

Ngài tục danh Ngô Chân Lưu, quê làng Cát Lợi, quận Thường Lạc; dòng dõi của Ngô Thuận Đế. Ngài dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc và tánh tình bình thản. Thuở nhỏ theo nghiệp Nho, lớn lên trở về Phật…

Tam Tổ Thực Lục – Việt dịch: Thích Phước Sơn

Tam Tổ Thực Lục là tập cổ thư ghi chép sử liệu về ba vị Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam) do Thiền Sư Tính Quảng và Sa-di Hải Lượng soạn, được khắc bản vào năm Cảnh Hưng thứ 26 (1765), ván in lưu tại chùa Lân núi Yên Tử…

Tiểu sử Tổ Huyền Quang – Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam)

Thiền Sư tên Lý Đạo Tái, sanh năm Giáp Dần (1254) ở hương (làng) Vạn Tải, châu Nam Sách, lộ Bắc Giang, cũng có tài liệu ghi là lộ Lạng Giang (đời Lê đổi lại là làng Vạn Tư, huyện Gia Ðịnh; nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh)…

Tiểu sử Tổ Pháp Loa – Nhị Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam)

Thiền Sư tên thật là Đồng Kiên Cương, sanh năm Thiệu Bảo thứ sáu (1284, Giáp Thân) ngày mùng bảy tháng năm, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, huyện Chí Linh, lộ Lạng Giang (nay là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)..

Tiểu sử Tổ Điều Ngự Giác Hoàng – Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm (Việt Nam)

Con người Ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, suốt thông nội điển (kinh) và ngoại điển (sách đời). Những khi nhàn rỗi, Ngài mời các Thiền khách bàn giải về Tâm tông (thiền), tham học thiền với Thượng Sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiền tủy…

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Trí Quang

Sau kỳ thi năm 1944 (Phật lịch 2487), Phật Học Viện tổ chức lễ phát nguyện cho Sa-di giới do Đại Sư Đắc Quang chứng minh; Đại Sư Trí Độ cho mỗi vị một pháp hiệu với chữ Trí đứng đầu. Đạo hiệu Trí Quang của Ngài được dùng từ đó. Mùa hè năm ấy, Đại Sư Hồng Tuyên ban cho Ngài pháp tự là Trí Hải…