Diễn văn khai mạc Đại Hội Thường Niên GĐPT Trung Phần – niên khóa 1961

0

TVGĐPT – Nhân dịp “Kỷ Niệm 70 Năm Danh Xưng Gia Đình Phật Tử” chính thức được Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Đại Hội Gia Đình Phật Hóa Phổ) lần thứ nhất tổ chức tại chùa Từ Đàm, Cố đô Huế vào các ngày 24, 25, 26/4/1951 đồng thanh quyết nghị thay cho danh hiệu Gia Đình Phật Hóa Phổ hiện hữu lúc bấy giờ, Thư Viện GĐPT sẽ cố gắng sưu lục và tái đăng tải một số tài liệu liên quan đến thời kỳ tiền thân Gia Đình Phật Hóa Phổ, thời kỳ hoán cải danh xưng Gia Đình Phật Tử và giai đoạn vận động thống nhất Gia Đình Phật Tử tiếp sau đó nhiều năm.

Dưới đây là một trong những tài liệu đề cập trên đây: Bài diễn văn khai mạc của Huynh Trưởng Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Trung Phần trong Đại Hội Thường Niên GĐPT Trung Phần niên khoá 1961 (tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 năm 1961 tại chùa Từ Hiếu, Cố đô Huế). Giai đoạn này (khoảng từ 1959 đến 1963) là lúc mà các hoạt động của Phật Giáo nói chung, Gia Đình Phật Tử nói riêng đang bắt đầu chịu sự ngăn trở, khó dễ, chèn ép ngoại tại ở rất nhiều địa phương…

Chị Hoàng Thị Kim Cúc

Huynh Trưởng Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc
(đọc diễn văn) trong một hội nghị GĐPT.

——oOo——

DIỄN VĂN KHAI MẠC
Đại Hội Thường Niên Gia Đình Phật Tử Trung Phần
Niên khóa 1961

Do Huynh Trưởng Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc
Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Trung Phần

đọc trong Lễ Khai Mạc Đại Hội ngày 22 tháng 1 năm 1961

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

– Kính bạch Quý liệt vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức trong Giáo Hội Tăng Già Trung Phần.
– Kính bạch Thượng Tọa Phó Hội Trưởng đại diện Ngài Hội Trưởng và quý vị trong Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Trung Phần.
– Kính thưa Quý vị đại diện Tỉnh Hội Phật Giáo Thừa Thiên.
– Kính thưa Quý Đạo Hữu.
– Kính thưa Đại Hội.
– Cùng toàn thể Quý Anh, Quý Chị và Các Em Gia Đình Phật Tử.

Gia Đình Phật Tử Trung Phần khai hội hôm nay dưới sự chứng minh cao khiết của liệt vị Hòa Thượng, Thượng Tọa cùng quý vị Đại Đức và sự hiện diện quý báu của hai Ban Trị Sự tại Tổng Hội và Tỉnh Hội thật là một nguồn khích lệ lớn lao đối với các Đại Biểu khắp mười tỉnh về tham dự Đại Hội cũng như đối với Ban Hướng Dẫn Trung Phần và các anh, các chị, các em có mặt trong buổi sớm khai mạc thiêng liêng đầy cảm khái này.

Thay mặt toàn Ban Hướng Dẫn, chúng tôi hân hoan chào mừng quý liệt vị và chân thành cám ơn công đức hộ trì chu đáo của liệt quý vị, cùng sự hợp tác chặt chẽ của toàn thể các anh, các chị và các em.

– Kính bạch quý Ngài.
– Kính thưa liệt quý vị.

Ngày nay nếu hoạt động Gia Đình Phật Tử đối với đạo Phật nước nhà không còn là một tổ chức nhất thời, phụ thuộc, thì sứ mạng của nó trước biến tình của thời cuộc Việt Nam hiện đại lại càng to lớn, gay go, càng trở nên phức tạp, để vấn đề quan trọng này đã làm cho bao nhiêu kẻ hữu tâm thường lo âu, suy nghĩ, nêu lên một tình trạng cấp thiết, cốt để giải quyết tình trạng đó; đây là tất cả ý nghĩa của cuộc Đại Hội được triệu tập hôm nay.

Kính thưa Đại Hội.

Suốt một năm qua, vì lẽ sự đời không đi đôi với bản nguyện, ngoài những cố gắng đẹp đẽ của các Gia Đình Phật Tử Tỉnh Hội trong những sinh hoạt hạ tầng, cơ sở thượng tầng mà Ban Hướng Dẫn toàn Phần phải lãnh một phần lớn trọng trách hình như không tiến được một bước nào khả quan. Không khả quan chỉ vì có nhiều thất bại. Tình trạng bất như ý này, lát nữa trong phần báo cáo thường niên Đạo hữu Thư Ký sẽ trình bày cùng quý vị tường tận hơn.

Trước bao nhiêu gay go thử thách, toàn Ban Hướng Dẫn Trung Phần sau một năm đeo đuổi nhiệm vụ, dẫu muôn sự không thành, vẫn cố một lòng giữ vững tin tưởng để hãnh diện thấy lại Đại Hội hôm nay với một nếp sống nguyên vẹn, nếp sống trong sạch đạm bạc của người con Phật trong tổ chức Gia Đình Phật Tử đã từ lâu đang cơn nguy khó. Nhưng trước một thực trạng thuận thời mà không lợi thế đối với tổ chức chúng ta, một thành công, một thất bại, nhất nhất đối với chúng ta đều có một ảnh hưởng, một ý nghĩa tốt đẹp, vì không có một sự hy sinh lớn nhỏ nào là vô ích cả.

Tuy vậy, để đối phó được với trình trạng khó khăn hầu đẩy mạnh phong trào Gia Đình Phật Tử về chiều rộng lẫn chiều sâu, chưa bao giờ vai trò lãnh đạo cần được lưu tâm mật thiết như ngày nay. Vấn đề này đòi hỏi những con người tài đức, thực tế, mềm dẻo, trung kiên để thành tựu đối nội và nhất là đối ngoại; những con người ấy nhất định không phải chúng tôi, các Ban viên trong Ban Hướng Dẫn niên khóa 1960, bởi vậy toàn Ban Hướng Dẫn niên khóa 1960 sau bài diễn văn được xem như những lời sám hối này, trước khi chấm dứt nhiệm kỳ, xin giải bày cùng Đại Hội một vài điều ước mong về các vấn đề sửa đổi chương trình học tập và đẩy mạnh sinh hoạt thường niên mà Đại Hội sẽ thảo luận.

Sửa đổi chương trình:

Chương trình học tập của 6 Ngành: Nam, Nữ Phật Tử; Thiếu Niên, Thiếu Nữ và Nam, Nữ Oanh Vũ trước mọi biến chuyển không ngừng của thời gian và những biến tình của xứ sở cùng tâm hồn Thanh Thiếu Nhi không thể không tránh khỏi lạc hậu nếu chúng ta không lưu tâm sửa đổi.

Để việc thảo luận, việc sửa đổi chương trình được nhanh chóng và có hiệu quả, thiết tưởng nên làm việc theo nhóm, mỗi nhóm sẽ chú trọng một Ngành trước khi có sự quyết định chung của toàn Đại Hội.

Mỗi khi chương trình của các Ngành được tu chỉnh, để làm sống dậy các chương trình đó một ít sinh hoạt hữu hiệu và thiết thực cho niên khóa mới cần được Đại Hội đề ra.

Chương trình hoạt động trong niên khoá mới:

Vì bao nhiêu trở ngại bên ngoài, dù cố gắng hết sức Ban Hướng Dẫn năm vừa qua vẫn chưa làm được gì đối với dự án công tác niên khóa 1960. Cho nên qua năm 1961 chúng tôi mong Đại Hội trong lúc bàn định chương trình hoạt động niên khóa mới lưu ý lại các vấn đề;

– Xúc tiến gấp việc soạn thảo tài liệu học tập riêng các Ngành.
– Tổ chức cuộc Họp Bạn Huynh Trưởng toàn Phần, trong đó sẽ có trại riêng Ngành.
– Mở lớp huấn luyện Huynh Trưởng các cấp thuộc phạm vi Tổng Hội.
– Sửa soạn những điều kiện về tinh thần cho cuộc Họp Bạn Ngành Thiếu toàn Phần, hầu đi đến vấn đề thống nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc về sau.

– Kính bạch quý Ngài.
– Kính thưa liệt quý vị.

Không dám lạm dụng thời giờ quý báu của liệt quý vị, trước khi dứt lời, một lần nữa thay mặt toàn Ban Hướng Dẫn Trung Phần, chúng tôi ngưỡng mong quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức; Thượng Tọa đại diện Ngài Chánh Hội Trưởng; quý Ban Trị Sự Tổng Hội và Tỉnh Hội Thừa Thiên; quý Đạo Hữu, quý liệt vị chấp nhận lòng tri ân sâu xa của chúng tôi đối với sự hiện diện cao quý của liệt quý vị khiến cho buổi khai mạc thêm phần long trọng. Sau nữa, chúng tôi chân thành cảm tạ Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên đã giúp đỡ chúng tôi nhiều về các công việc tổ chức Đại Hội cũng như trong mọi Phật sự quanh năm.

Cuối cùng, chúng tôi thân ái chào mừng các anh, các chị Đại Biểu và kính chúc Đại Hội thành công.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.