Đạo Phật là đạo yêu đời

Theo gương chư Phật và Bồ-tát, Phật Tử không sống cho riêng mình, không tìm giác ngộ và giải thoát riêng cho mình, mà còn phải sống và giác ngộ, giải thoát cho kẻ khác. Đời của Phật Tử là một đời hoạt động không ngừng…

Hương vị giải thoát trong Kinh Pháp Cú

Chúng ta thường quan niệm Niết-bàn như một cảnh giới, một cõi nào đó cao cấp hơn cõi người, như là cõi thiên đường của các tôn giáo khác, đó là một sai lầm lớn. Niết Bàn vượt thoát mọi khái niệm đối đãi về thời gian, không gian, có, không, lớn, nhỏ…

Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp

Đối với chúng ta, một đường lối giáo dục được lựa chọn là có phát triển và có duy trì; vừa tiến bộ và vừa không mất gốc. Trong trường hợp cực đoan, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, hoặc phát triển, hoặc duy trì, xưa nay Phật Giáo đã chọn lối đi thứ nhất…

Chúng sanh hỏi Phật

… Định luật vô thường không từ chối một ai, kể cả Thế Tôn. Ta cũng từng vùi mình trong ngũ dục thế gian, cũng lăn lộn trong cạm bẫy cuộc đời nhưng ta biết thoát ra khổ đau vươn tới chân hạnh phúc. Thế Tôn làm được, chúng sanh cũng sẽ làm được, vì ai cũng được tạo từ ngũ uẩn, đều có thân và tâm.

Ý nghĩa sự sống – luân hồi và giải thoát (Chương V: Sự kết hợp giữa lòng từ bi và trí tuệ)

Luân hồi và Niết-bàn cũng chỉ là các khái niệm tức cũng chỉ là các hiện tượng, do đó sẽ không hiện hữu một cách tự tại. Chỉ có sự “hiểu biết” – giác ngộ – về sự hiện hữu của mình trong vòng luân hồi mới đúng thật là Niết-bàn mà thôi…

Ý nghĩa sự sống – luân hồi và giải thoát (Chương IV: Giá trị của lòng vị tha)

Vấn đế then chốt là phải tìm mọi cách để hủy diệt các vết hằn tàng ẩn. Khí giới hữu hiệu nhất thì lúc nào cũng vẫn là trí tuệ, đó là khả năng giúp mình hiểu được Tánh Không là gì. Thế nhưng nếu muốn đạt được trí tuệ thì phải luôn cần đến sự góp phần của các điều xứng đáng thật lớn lao…

Ý nghĩa sự sống – luân hồi và giải thoát (Chương III: Các cấp bậc khác nhau trên “con đường”)

Nghiệp và các nhân tố bấn loạn phát sinh từ các khái niệm sai lầm (sự quán thấy lầm lẫn), đấy chỉ là các phóng tưởng giả tạo (fictif/fictitious giả tưởng, hư cấu, không thật). Khi nào nghiệp (karma) và các nhân tố bấn loạn (klesha) chấm dứt, thì đấy sẽ là sự Giải Thoát…

Ý nghĩa sự sống – luân hồi và giải thoát (Chương II: Sự sống phát khởi từ vô minh)

Cuộc sống của chúng ta bắt đầu với khổ đau của sự sinh và chấm dứt với khổ đau của cái chết; khoảng giữa của hai cực đoan đó hiện ra vô số các sự bất an của sự già nua cũng như các biến cố khổ nhọc khác. Đó là những thứ khổ đau mà chúng ta không mong muốn và luôn tìm cách để khắc phục…

Ý nghĩa sự sống – luân hồi và giải thoát (Chương I: Thế giới theo quan điểm Phật Giáo)

Với tư cách những người Phật Giáo, không những chúng ta chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm sự thoải mái và những lợi ích nhất thời, mà còn phải kiến tạo những gì chính đáng và bền vững hơn. Người Phật Giáo không phải chỉ biết nghĩ đến kiếp sống này, mà còn phải nhìn vào các kiếp sống khác, luân phiên tiếp nối…

Ý nghĩa sự sống – luân hồi và giải thoát (Phần giới thiệu)

Đây là một quyển sách ghi lại ba ngày thuyết giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma tại thành phố Luân Đôn vào mùa xuân năm 1984, tức cách nay (2014) đúng ba mươi năm. Chủ đề chính của những buổi thuyết giảng này là nguyên nhân nào đã đưa đến sự hiện hữu xoay vần và trói buộc của chúng ta trong thế giới hiện tượng