Nét đẹp trì bình khất thực trên đất Thái Lan

Không còn niềm hạnh phúc nào bằng khi tự mình đắp y mang bát đi khất thực trì bình vào những buổi sớm mai một cách tự do và không sợ bị dòm ngó thật-giả, đúng-sai, như một sự thực tập đức hạnh khiêm cung cần có và tự nhắc mình là Khất-sĩ – xin ăn tu học, lấy phẩm thực để nuôi thân, pháp hành để nuôi trí…

Khất thực đúng chánh pháp

Đi khất thực còn gọi là đi bình bát hay trì bát. Chữ “bát” có nghĩa là đồ dùng để chứa đựng các thực phẩm chỉ đủ vừa sức ăn cho một người. Bình bát là loại bình được làm bằng đá, bằng sành, bằng đất sét nung thật chín rồi tráng men bên trong cho khỏi rỉ nước, chứ không được làm bằng vàng bạc hay tất cả những kim khí quý…

Hàng vạn Tăng Sĩ hạnh Đầu Đà trong cuộc hành hương giữa lòng Bangkok

Công chúng quét dọn đường phố sạch sẽ, họ trãi thảm đỏ để cung nghinh đoàn thể Tăng-già hành hương đường phố; những cánh hoa cúc, vạn thọ vàng rực được chuẩn bị để rãi trên những thảm đỏ khi chư tôn đức Tăng-già đi ngang qua; dân chúng quỳ chắp tay cung kính đảnh lễ…