Browsing: ngành nữ

Thuyết giảng - Pháp thoại
0

Trong hệ thống giới học Bồ-tát, người nữ cũng có thể phát bồ đề tâm thọ trì giới pháp này, hành Bồ-tát đạo, đến khi đầy đủ nhân duyên, đều có thể trở thành bậc Vô Thượng Bồ Đề trong tương lai. Mục đích tu học của hai giới tính nam nữ đệ tử của Đức Phật chỉ là một…

Trại văn chương
0

Vào cái ngày cuối năm – 27 tháng Chạp năm Mậu Thìn (3/2/1989) – nghiệt ngã ấy, chúng em nghe hung tin chị trả thân tứ đại cho đất, nước, gió, lửa mà rời bỏ chúng em mãi mãi!…

Luận văn - Tham luận
2

Theo tôi, tất cả các lý do kể trên đều là nguyên nhân khách quan. Quý anh chị sẽ hỏi: Vậy nguyên nhân chủ quan ở đâu? Thưa các anh chị, nguyên nhân chủ quan cũng tức là lý do chủ yếu làm giảm Đoàn Sinh, mất Đoàn Sinh, theo tôi, là hoàn toàn do ở chúng ta: Những Huynh Trưởng ngành Nữ GĐPT!

Tinh thần
0

Trong mùa vía Quán Thế Âm này, chúng ta hãy cùng với ngành Nữ tiến thêm một bước nữa, nguyện học theo hạnh Ngài “tự nghe cái nghe”, hay “xoay cái nghe vào bên trong” (Phản văn văn tự tánh hay phản quan tự kỷ). Đức Quán Thế Âm dạy rằng, xoay cái nghe vào bên trong tức là thoát ly thanh trần…

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Xưa nay cánh mày râu chúng tôi thúc thủ, bại vong mất mạng dưới ngôn ngữ quát tháo, dưới sức mạnh cơ bắp của cánh quần thoa rõ thật có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng đổ gục trước cái dịu ngọt cưng chiều của quý vị thì bút mực trần gian đông tây kim cổ không thể nói hết được…

Vườn thơ
0

Xưa nay thân phận nữ nhi
Tưởng rằng phái yếu có khi đã lầm
Bởi vì chúa tể sơn lâm
Thương con hổ mẹ tiếng gầm đá lăn
Để cho thiên hạ biết rằng
Nữ nhi sức mạnh so bằng hùm thiêng…

Luận văn - Tham luận
0

Phái nữ là phái đẹp, mà đẹp ở đây phải nói rõ rằng, đẹp bản thân, đẹp nết hạnh, như vậy gia đình, xã hội mới đẹp. Người nữ không ngừng trau dồi đức hạnh và trí thức; không ngừng học hỏi; giữ đúng giới luật người tại gia; là một tấm gương phản chiếu hình ảnh trung thực tác phong, tư cách của người nữ…